Amsterdam mag nieuwe toeristenwinkels weren uit centrum

Gepubliceerd op 15 april 2020

De gemeente Amsterdam mag nieuwe toeristenwinkels weren uit het centrum. Het bestemmingsplan 'Winkeldiversiteit Centrum' van de gemeenteraad van Amsterdam blijft grotendeels overeind. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (15 april 2020).

Voorkomen van monocultuur

Het bestemmingsplan verbiedt nieuwe winkels in het centrum van Amsterdam die zich voornamelijk op toeristen en dagjesmensen richten, zoals toeristen- en souvenirwinkels. De gemeente wil daarmee een zogenoemde monocultuur in het centrum tegengaan en voorkomen dat winkels die op toeristen zijn gericht de overhand krijgen in het straatbeeld. Het bestemmingsplan biedt een aanscherping van al bestaand beleid in Amsterdam. Al voor 2017 bestaande toeristische bedrijven blijven buiten schot. Verschillende pandeigenaren en bedrijven zoals Amsterdam Cheese Company en Tours en Tickets zijn tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Zij exploiteren toeristenwinkels in het centrum en zijn het niet eens met de beperkingen die het bestemmingsplan oplegt.

Europese Dienstenrichtlijn

Volgens de winkeleigenaren handelt de gemeente om verschillende redenen in strijd met de Europese Dienstenrichtlijn. Maar naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de gemeenteraad zich 'in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat sprake is van een monocultuur aan winkels en voorzieningen' in het centrumgebied, en heeft de gemeenteraad het weren van nieuwe toeristische winkels 'noodzakelijk mogen achten met het oog op de belangen van de mensen die wonen en/of werken in Amsterdam'. Daarnaast slagen ook de bezwaren over discriminatie en waardevermindering van panden niet.

Cheese Company en Henri Willig Kaas

Het bestemmingsplan stond ook de winkel van de Cheese Company aan het Damrak niet toe. De Afdeling bestuursrechtspraak vernietigt dat onderdeel van het bestemmingsplan. Zij had in een eerdere uitspraak van december 2018 al geoordeeld dat de gemeente het verbod op nieuwe toeristenwinkels voor dit filiaal van de Cheese Company niet had mogen toepassen. De Cheese Company was al lang bezig met het opstarten van de winkel op het Damrak voordat het verbod op nieuwe toeristenwinkels gold en het gemeentebestuur was daarvan op de hoogte. Daarnaast bepaalt de Afdeling bestuursrechtspraak dat ook de kaaswinkels van Henri Willig Kaas in winkelcentrum Magna Plaza en aan de Singel zijn toegestaan.


Lees hier de volledige tekst van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met zaaknummer 201807155/1.