Update: Afdeling bestuursrechtspraak en het coronavirus

Gepubliceerd op 18 maart 2020

De Afdeling bestuursrechtspraak en de Afdeling advisering van de Raad van State werken op dit moment zoveel als mogelijk door. Het gebouw is echter voor het publiek gesloten en er zijn geen rechtszittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak. Voorlopig tot en met maandag 6 april 2020. Het is niet uitgesloten dat deze periode wordt verlengd en er dus na 6 april nog geen zittingen kunnen worden gehouden. In verband met de uitbraak van het coronavirus vinden er sinds dinsdag 17 maart 2020 al geen zittingen meer plaats van de Afdeling bestuursrechtspraak. Een uitzondering kan worden gemaakt voor zeer urgente zaken. De Afdeling bestuursrechtspraak maakt in deze periode wel uitspraken openbaar en publiceert deze op zijn website en op rechtspraak.nl.

Zittingen na 6 april 2020

De Afdeling bestuursrechtspraak gaat er op dit moment van uit dat zittingen na 6 april doorgaan. Zij plant ook nieuwe zittingen in voor over enige maanden. Mochten zittingen toch niet door kunnen gaan, dan ontvangen partijen daarover bericht. Voor de zittingen van maart en begin april die zijn vervallen, zoekt de Afdeling bestuursrechtspraak uiteraard naar een nieuwe datum. Daarover neemt de Afdeling bestuursrechtspraak zelf contact op met partijen. Zij roept partijen op niet zelf (telefonisch) contact op te nemen, omdat er op dit moment niet meer informatie is te geven. Omdat de zittingen al tot en met juni 2020 zijn ingepland, zal een nieuwe datum vaak pas kunnen worden gevonden vanaf juli 2020.

Urgente zaken gaan wel door

Voor urgente zaken kunnen tijdens deze periode wel zittingen worden gehouden. Het gaat dan om zaken waarin een beslissing van de rechter noodzakelijk is en uitstel dus niet mogelijk is. Het zal vooral gaan om bepaalde vreemdelingenzaken en de voorlopige voorzieningen met veel spoed. Bijvoorbeeld zaken over de uitzetting van vreemdelingen, vreemdelingenbewaring en andere zaken waarin de rechtspositie van een rechtzoekende onherstelbaar kan worden benadeeld. Ook eventuele zaken over besluiten van de overheid in verband met de Coronacrisis kunnen zo urgent zijn dat een spoedbehandeling noodzakelijk is.

Hoe worden urgente zaken behandeld?

Als een zaak zeer urgent is, kan de Afdeling bestuursrechtspraak overleg zoeken met partijen. Als partijen vragen hebben over het spoedeisende karakter van hun zaak, wordt hun geadviseerd niet met de publieksvoorlichting van de Raad van State te bellen, maar rechtstreeks contact te zoeken met de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak. Deze directe contactgegevens staan op de uitnodigingsbrief die partijen hebben gekregen voor het bijwonen van de zitting.
 
Wat is de werkwijze? Het kan zijn dat de Afdeling bestuursrechtspraak aan het bestuursorgaan of een derde-belanghebbende vraagt of de uitvoering van het besluit kan worden opgeschort. Ook kan overleg plaatsvinden over een nadere schriftelijke reactie en het afzien van de zitting. Als partijen gehoord moeten worden, kan de Afdeling bestuursrechtspraak in urgente zaken eventueel gebruikmaken van telefonisch horen. Als bij wijze van hoge uitzondering een fysieke zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak in het gebouw van de Raad van State toch noodzakelijk is, dan kan dat. Uiteraard worden dan de noodzakelijke maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Publiek is bij deze spoedzittingen niet welkom: alleen partijen die direct betrokken zijn bij de zaak mogen komen. De pers blijft wel welkom, maar journalisten wordt gevraagd om vooraf contact op te nemen met de persvoorlichters van de Raad van State.

De zitting in mijn zaak gaat niet door. Hoeveel vertraging levert dat op?

De Afdeling bestuursrechtspraak zal in elke zaak die niet langs een van deze werkwijzen kan worden afgedaan, een nieuwe zittingsdatum zoeken. Omdat het nog zeer onzeker is wanneer de zittingen kunnen worden hervat en omdat het zittingsrooster de komende periode al is volgepland, zal het per zaak verschillen wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak deze opnieuw op een zitting kan behandelen. Partijen moeten wel rekening houden met een vertraging van vier tot zes maanden. De Raad van State roept partijen op hierover geen (telefonisch) contact op te nemen, omdat er op dit moment niet meer informatie is te geven. Zodra er meer over een zaak bekend is, krijgen partijen dat te horen. Houd daarnaast de berichtgeving op de website van de Raad van State goed in de gaten.

Mijn zaak kan schriftelijk worden afgehandeld, ik stel zelf geen prijs op een zitting

Als u vindt dat de Afdeling bestuursrechtspraak in uw zaak uitspraak kan doen zonder vooraf een zitting te houden, dan kunt u dat schriftelijk aangeven in een brief aan de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak. Als ook de andere partijen het daarmee eens zijn, dan zal de Afdeling bestuursrechtspraak bekijken of ze zonder (uitgestelde) zitting uitspraak kan doen. Als u hierover vragen hebt, belt u dan met de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak. Deze directe contactgegevens staan op de correspondentie die u van de Raad van State heeft ontvangen in uw zaak.