Hoorzitting over beroep Curaçao tegen aanwijzing Rijksministerraad

Gepubliceerd op 8 november 2019

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk houdt op donderdag 14 november om 9.00 uur een openbare hoorzitting over het Koninklijk Besluit van 12 juli 2019 waarbij aan Curaçao een zogenoemde aanwijzing is gegeven. Op deze hoorzitting verschijnen de partijen die bij deze zaak zijn betrokken, dat zijn: vertegenwoordigers van de Raad van Ministers van Curaçao en de Koninkrijksregering. Die laatste zal worden vertegenwoordigd door ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De hoorzitting is openbaar, dus toegankelijk voor belangstellenden en journalisten.

Aanwijzing

Het gaat om een aanwijzing op basis van artikel 26 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten. In de aanwijzing is bepaald dat Curaçao het tekort van 112 miljoen Antilliaanse gulden op de begroting van 2019 moet compenseren. Verder moet Curaçao van de Rijksministerraad de tekorten op de begrotingen van 2017 en 2018 compenseren met overschotten op de begrotingen van 2020, 2021 en 2022. Ten slotte staat in de aanwijzing dat Curaçao de schulden aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao en de Sociale Verzekeringsbank uiterlijk op 31 december 2022 moet hebben afgelost. Curaçao is het niet eens met het besluit en is daartegen in beroep gekomen. Omdat het om een koninklijk besluit gaat richt dit beroep zich tot de Kroon. Dit is een andere aanduiding voor de regering, in dit geval de Koninkrijksregering. Deze bestaat uit de Koning en de ministers.

Hoorzitting

Tijdens de openbare hoorzitting krijgen partijen de gelegenheid om hun standpunten naar voren te brengen en kan de Afdeling advisering vragen stellen. De hoorzitting zal worden geleid door de staatsraad Henk Lubberdink (voorzitter), staatsraad Ben Vermeulen, de staatsraad van het Koninkrijk voor Curaçao, Paul Comenencia, de staatsraad van het Koninkrijk voor Aruba, Milly Schwengle en staatsraad Frank de Grave.

Procedure

In deze beroepsprocedure moet de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk een ontwerpbesluit voorbereiden voor de regering. De Afdeling advisering heeft hiervoor een Procesreglement rijksbestuursgeschillen Raad van State van het Koninkrijk vastgesteld. Dit reglement is gepubliceerd in de Staatscourant. De regering moet uiteindelijk het definitieve besluit nemen op het beroep van Curaçao. Dat is zo geregeld in de Rijkswet. Het definitieve besluit van de regering wordt gepubliceerd.