Besluitmoratorium voor asielzoekers uit Libië is rechtmatig

Gepubliceerd op 23 oktober 2019

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid mocht in juli 2019 een besluitmoratorium van een half jaar instellen voor asielzoekers uit Libië.

Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van vandaag (23 oktober 2019). Het moratorium houdt in dat de procedures van alle asielaanvragen van asielzoekers afkomstig uit Libië tijdelijk zijn 'bevroren'. Er worden geen beslissingen genomen over asielaanvragen en asielzoekers worden niet uitgezet naar Libië.

Aanleiding voor de uitspraak is een beroep van een Libische asielzoeker met een 'lopende' asielaanvraag. Hij vindt dat een beslissing daarop door het moratorium te lang op zich laat wachten. Bovendien is de gevaarlijke situatie in Libië volgens hem niet tijdelijk en is een tijdelijk moratorium dus niet voldoende.

Onzekere veiligheidssituatie

Het moratorium heeft betrekking op alle Libische asielzoekers die een aanvraag om een asielvergunning hebben lopen waarop de staatssecretaris nog niet heeft beslist. Het is ingesteld omdat de veiligheidssituatie in Libië naar verwachting voor korte tijd onzeker is. Aanleiding voor het moratorium was een offensief van een strijdgroep in de richting van de Libische hoofdstad Tripoli. Op het moment van het instellen daarvan in juli 2019 was het onduidelijk hoe de veiligheidssituatie zich verder zou ontwikkelen.

Besluitmoratorium is goed onderbouwd

In het besluitmoratorium staat duidelijk dat de beslistermijnen in alle lopende zaken met een jaar zijn verlengd en wat daarvoor de redenen zijn. De staatssecretaris heeft in haar besluit goed uitgelegd dat er een onzekere situatie in Libië is, die op het moment van het instellen van het moratorium naar verwachting tijdelijk is. Daarom is het moratorium volgens de Afdeling bestuursrechtspraak rechtmatig en kan het in stand blijven. Na afloop van het moratorium zal de staatssecretaris weer op asielverzoeken van Libiërs moeten beslissen. Tegen die beslissing kunnen zij dan eventueel in beroep bij de rechter.


Volledige uitspraak

Lees hier de volledige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak in zaaknummer 201905649/1.