Samenvatting van een wetgevingsadvies

De Afdeling advisering van de Raad van State brengt bij haar inhoudelijke adviezen over wet- en regelgeving vaak een samenvatting uit. Hierin staan de kernpunten van het advies. Zojuist is er een advies van de Afdeling advisering openbaar gemaakt. Via bijgaande link kunt u de samenvatting van dit advies lezen.