Geen toestemming voor windparken bij Houten en Oss

Gepubliceerd op 28 juli 2021

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in twee afzonderlijke uitspraken van vandaag (28 juli 2021) de besluiten voor de bouw van windturbines bij Oss en Houten vernietigd. Dit betekent dat er op dit moment geen toestemming is om deze windturbines te bouwen. Hoewel het eindresultaat hetzelfde is, vernietigt de Afdeling bestuursrechtspraak de besluiten elk om een andere reden.

Windpark Goyerbrug in Houten

De omgevingsvergunning voor windpark Goyerbrug in Houten is vernietigd, omdat het college van burgemeester en wethouders in de omgevingsvergunning de landelijke windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling heeft toegepast. Die normen mogen echter als gevolg van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 30 juni jl. niet meer worden gebruikt totdat de regering daarvoor een milieubeoordeling heeft gemaakt. Een gemeente is overigens niet verplicht om gebruik te maken van de nationale windturbinebepalingen. Zij kan ook eigen normen vaststellen voor bijvoorbeeld geluid en slagschaduw.

Windmolenpark Elzenburg – De Geer in Oss

Dat is waar de gemeenteraad van Oss voor heeft gekozen om het windmolenpark Elzenburg – De Geer mogelijk te maken. Dat betekent dat de uitspraak van 30 juni jl. geen gevolgen heeft voor dit windpark. Er is immers geen gebruikgemaakt van de landelijke windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. De Afdeling bestuursrechtspraak constateert echter wel dat het bestemmingsplan voor de windmolens in Oss onder meer in strijd is met provinciale windturbineregels. In de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant is bepaald dat er financiële zekerheid moet zijn dat de windturbines na 25 jaar worden afgebroken. De gemeenteraad van Oss had deze voorwaarde moeten opnemen in het bestemmingsplan, maar heeft dat niet gedaan.

Gevolgen

In beide gevallen betekenen de uitspraken dat er op dit moment geen toestemming is om de windturbines te bouwen. Beide gemeenten kunnen nieuwe besluiten nemen om de windparken alsnog mogelijk te maken. De gemeente Houten kan er dan voor kiezen eigen windturbinenormen vast te stellen. De gemeente Oss zal in een eventueel nieuw besluit voor de windturbines onder meer rekening moeten met de nieuwste windparkvoorwaarden uit de Interim Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant.


Lees hier de uitspraak Houten met zaaknummers 202004395/1 en 202004449/1 en de uitspraak Oss met zaaknummer 201906442/1.