Verslag van expertbijeenkomst klimaatwetgeving

Gepubliceerd op 31 mei 2018

Op dinsdag 20 maart jl. organiseerde de Raad van State een expertbijeenkomst over klimaatwetgeving. Diverse externe experts gaven een inleiding. Onderwerpen die aan bod kwamen waren klimaatwetten in het buitenland, het Europese juridische kader, en de juridische en bestuurlijke inbedding van de akkoorden die het kabinet wil sluiten.

Klimaatwet

In het regeerakkoord van het kabinet is immers opgenomen dat het kabinet streeft naar een nationaal klimaat- en energieakkoord. Ook is overeengekomen dat de hoofdlijnen van de afspraken op het terrein van klimaat en energie worden verankerd in een klimaatwet. Bij de uitwerking van deze voornemens spelen juridische en bestuurlijke vraagstukken. Op de expertbijeenkomst zijn deze vraagstukken verder uitgediept.

Publicatie downloaden of bestellen

Van de expertbijeenkomst is een verslag gemaakt met de titel: ‘Klimaatbeleid in wetgeving en akkoorden’. Een pdf-versie van deze publicatie is te downloaden via de website van de Raad. Ook kunt u op die pagina kosteloos een gedrukt exemplaar bestellen via het bestelformulier, zolang de voorraad strekt.