Onderstaande publicaties kunt u downloaden in pdf-formaat of in gedrukte vorm bestellen zolang de voorraad strekt. Hier zijn verder geen kosten aan verbonden. U kunt één of meerdere publicaties selecteren en deze vervolgens onderaan de pagina bestellen.

            

De amicus curiae geëvalueerd

Dinsdag 16 oktober 2018

Over de eerste indrukken van de inzet van het instrument van de amicus curiae in procedures voor de Afdeling bestuursrechtspraak.

Klantwaarderingsonderzoek Bestuursrechtspraak 2017

Woensdag 11 juli 2018

Resultaten van het klantwaarderingsonderzoek dat de Afdeling bestuursrechtspraak in 2017 heeft laten uitvoeren bij juridische professionals en rechtszoekenden.

Klimaatbeleid in wetgeving en akkoorden

Donderdag 31 mei 2018

Verslag van de expertbijeenkomst van de Raad van State op 20 maart 2018 over klimaatwetgeving. Over klimaatwetten in het buitenland, het Europese juridische kader, en de juridische en bestuurlijke inbedding van de akkoorden die het kabinet wil sluiten.

Rapport De staat van de euro

Dinsdag 7 november 2017

Voorlichting van de Afdeling advisering over verbetering van de naleving van Europese afspraken en over de voor- en nadelen van verschillende opties voor de toekomst van de Economische en Monetaire Unie.

The State of the Euro

Dinsdag 7 november 2017

Advice of the Advisory Division of the Council of State issued at the request of the Dutch House of Representatives concerning the future of the Euro and the Economic and Monetary Union.

En nu verder!

Maandag 28 november 2016

Vierde periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen na de decentralisaties in het sociale en fysieke domein.

Herijking van het primaat van de wetgever: de betekenis van kaderwetgeving en delegatie

Donderdag 21 november 2013

Op verzoek van de Raad van State heeft de Universiteit van Tilburg onderzoek verricht naar het primaat van de wetgever. Het onderzoek omvat onder meer een theoretisch onderzoek naar de begrippen ‘kaderwet’ en ‘primaat van de wetgever’ en een onderzoek naar 25 wetgevingsvoorstellen met veel delegatiebepalingen.

Het kán beter; interbestuurlijke verhoudingen opnieuw beschouwd

Zondag 5 mei 2013

​Derde periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen.

Verslag van symposium 'Doel en functie van de Bestuursrechtspraak'

Donderdag 12 april 2012

Verslag van het symposium dat de Raad van State op 29 september 2011 heeft georganiseerd over het rapport 'Doel en functie van de Bestuursrechtspraak: een blik op de toekomst'.

Juridische betekenis van het begrip 'rechtsstaat'

Vrijdag 16 december 2011

Als vierde deel in de reeks Studies en rapporten is het boek 'Juridische betekenis en reikwijdte van het begrip 'rechtsstaat' in de legisprudentie & jurisprudentie van de Raad van State' verschenen.

Doel en functie van de bestuursrechtspraak

Vrijdag 30 september 2011

Als derde deel in de reeks Studies en rapporten is het boek 'Doel en functie van de bestuursrechtspraak: een blik op de toekomst' verschenen.

Verslag van symposium 'Rol en betekenis van de Grondwet'

Maandag 27 september 2010

Verslag van het symposium dat de Raad van State op 25 mei 2010 heeft georganiseerd over het rapport 'Rol en betekenis van de Grondwet'.

Verslag van symposium Motivering bij rechtsvorming

Maandag 2 augustus 2010

Verslag van het symposium dat de Raad van State op 12 november 2009 heeft georganiseerd over het rapport 'Motivering bij rechtsvorming'.

Rol en betekenis van de Grondwet

Woensdag 26 mei 2010

Constitutionele toetsing in relatie tot de Raad van State

EU besluiten in de Nederlandse rechtsorde

Vrijdag 1 januari 2010

Op weg naar een draaiboek voor een houdbaar en geïntegreerd wetgevingsproces.

Methoden van omzetting van EU-recht in het Nederlandse recht

Vrijdag 1 januari 2010

Onderzoeksrapport ten behoeve van de Raad van State.

Motivering bij rechtsvorming

Donderdag 12 november 2009

Onderzoek naar de motivering van uitspraken met een rechtsvormend element door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Decentraal moet, tenzij het alleen centraal kan

Woensdag 12 augustus 2009

Tweede periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen

Spelregels voor interbestuurlijke verhoudingen

Woensdag 1 november 2006

Eerste periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen

Terugkoppelen naar de wetgever - Symposium februari 2005

Woensdag 18 oktober 2006

Grieven in het bestuursprocesrecht

Vrijdag 28 april 2006

Het grievenstelsel in het licht van 5 jaar Vreemdelingenwet 2000 en het algemeen bestuursrecht

The Uncertain Future of the Preliminary Rulings Procedure

Woensdag 8 september 2004

Symposium Council of State, the Netherlands

Verdieping of geleidelijk uiteengaan?

Woensdag 7 april 2004

De relaties binnen het Koninkrijk en met de Europese Unie

Rapport afdeling Kennis en Onderzoek

Maandag 28 april 2003

Oogmerk als ijkpunt

Geselecteerde publicaties

Selecteer één of meerdere publicaties