Afghanistan op dit moment veilig genoeg om naar terug te keren

Gepubliceerd op 21 maart 2018

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de veiligheidssituatie in Afghanistan niet zodanig slecht is, dat Nederland asiel zou moeten verlenen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (21 maart 2018).

Achtergrond

Het gaat in deze zaak om de asielaanvraag van een vreemdeling uit Afghanistan. Volgens hem is de veiligheidssituatie in zijn land, en in het bijzonder in de provincie Ghazni, zodanig slecht dat hij daar gevaar loopt en om die reden niet kan terugkeren. Maar volgens de staatssecretaris is de situatie niet zo slecht, zodat hij de asielvergunning weigerde. De rechtbank Den Haag oordeelde in oktober 2017 dat de staatssecretaris terecht de asielvergunning heeft geweigerd. De Afdeling bestuursrechtspraak bevestigt dat oordeel van de rechtbank in de uitspraak van vandaag.

Veiligheidssituatie in Afghanistan is zorgelijk ...

Bij haar oordeel heeft de Afdeling bestuursrechtspraak zestien rapporten en documenten van internationale en Nederlandse organisaties betrokken, waaronder rapporten en brieven van de Verenigde Naties, Amnesty International en Vluchtelingenwerk Nederland. Daarbij is de veiligheidssituatie in Afghanistan tot januari 2018 beoordeeld. Uit die bronnen komt een soortgelijk beeld over de veiligheidssituatie naar voren. De algemene veiligheidssituatie in Afghanistan is zorgelijk en in sommige provincies verder verslechterd. Maar dat betekent niet dat sprake is van een zodanig uitzonderlijke situatie dat een burger die geen band heeft met de strijdende partijen in Afghanistan, niet naar het land kan terugkeren.

…maar niet zodanig dat die uitzonderlijk is

Een uitzonderlijke situatie is een situatie waarin een burger "louter door zijn aanwezigheid daar een reëel risico loopt op een ernstige en individuele bedreiging van zijn leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict". En daarvan is naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak geen sprake in Afghanistan. De regering in Afghanistan is doorgegaan met hervormingen op veiligheidsgebied en regeringsgroepen zetten zich er voortdurend voor in burgerslachtoffers te beperken, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. Bovendien is "met name sprake van gewelddadige confrontaties tussen overheids- en anti-overheidstroepen dan wel aanslagen die zijn gericht tegen personen behorend tot specifieke groepen". Louter door hun aanwezigheid lopen burgers die op geen enkele manier gelieerd zijn aan de strijdende partijen daarom geen reëel risico op een bedreiging van hun leven of persoon als gevolg van willekeurig geweld in het kader van het conflict. De veiligheidssituatie in Afghanistan vormt daarom geen reden voor de staatssecretaris om de man een asielvergunning te verlenen.

Volledige uitspraak

Lees hier de volledige uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak met zaaknummer 201708886/1.