Aanwijzing van Marokko als veilig land blijft in stand

Gepubliceerd op 1 februari 2017

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft Marokko terecht aangewezen als veilig land van herkomst. Hij heeft daarbij bovendien een uitzondering mogen maken voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders, de zogenoemde LHBT’s. De staatssecretaris kon de gevraagde asielvergunningen van twee vreemdelingen uit Marokko daarom ook weigeren. Dit blijkt uit twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (1 februari 2017).

Achtergrond

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft een lijst opgesteld van veilige landen van herkomst en heeft Marokko daar in februari 2016 op geplaatst. Hij heeft Marokko daarbij aangewezen als veilig land van herkomst voor iedereen, behalve voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Omdat Marokko op die lijst staat en volgens de staatssecretaris ook voor de twee vreemdelingen veilig is, heeft hij hun geen asielvergunning verleend. Hiertegen kwamen de vreemdelingen in beroep bij de rechtbank Den Haag. Die stelde in twee afzonderlijke uitspraken van augustus 2016 en oktober 2016 de vreemdelingen in het gelijk en verklaarde de aanwijzing van Marokko als veilig land van herkomst onverbindend. De staatssecretaris kwam vervolgens tegen de uitspraken van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Veilige landen

De uitspraken van vandaag volgen op een eerdere uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over veilige landen van 14 september 2016. Daarin heeft zij uitspraak gedaan over de plaatsing van Albanië op de lijst van veilige landen van herkomst. In die uitspraak is uitgelegd onder welke voorwaarden een land als veilig land van herkomst kan worden aangemerkt. Uit de uitspraken van vandaag volgt dat de staatssecretaris duidelijk zal moeten uitleggen op welke informatiebronnen hij zich bij de plaatsing baseert en dat hij die ook allemaal moet vermelden. Dat heeft hij voor Marokko gedaan. Ook wordt in de uitspraken uitgelegd dat het mogelijk is een land als veilig land van herkomst aan te wijzen, ook al is het niet voor iedereen even veilig, bijvoorbeeld voor LHBT's uit Marokko. Zulke groepen moeten dan wel uitgezonderd zijn van plaatsing op de lijst en op de gebruikelijke manier - en dus niet in de snellere procedure voor vreemdelingen uit veilige landen van herkomst - behandeld worden, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

De twee vreemdelingen

Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak mocht de staatssecretaris de asielvergunningen van de twee vreemdelingen weigeren, omdat op basis van zorgvuldig onderzoek is komen vast te staan dat Marokko een veilig land van herkomst is. De vreemdelingen hebben bovendien niet aannemelijk gemaakt dat Marokko in hun specifieke omstandigheden niet veilig is, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraken met zaaknummers 201606592/1 en 201607902/1.