Luchthaven Lelystad mag worden uitgebreid

Gepubliceerd op 18 januari 2017

De uitbreiding van luchthaven Lelystad kan doorgaan. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de bezwaren tegen het bestemmingsplan 'Lelystad – Uitbreiding luchthaven' van de gemeente Lelystad ongegrond verklaard. Dat blijkt uit een uitspraak van vandaag (18 januari 2017). Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Uitbreiding

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk de start- en landingsbaan te verlengen van 1.250 meter naar 2.700 meter en te verbreden van 30 meter naar 45 meter. Hiermee wordt de luchthaven geschikt gemaakt voor zwaardere vliegtuigen, zoals de Boeing 737 en de Airbus A320. Tegen het bestemmingsplan waren twee akkerbouwers en de Vogelbescherming in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Toegang tot de bestuursrechter

Het bestemmingsplan is vastgesteld naar aanleiding van het luchthavenbesluit van de regering van maart 2015. Hierin is al bepaald dat de start- en landingsbaan mocht worden verlengd en verbreed. Tegen een luchthavenbesluit, een zogenoemde algemene maatregel van bestuur, kan geen beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak. De vraag was of dat wel kan tegen het onderdeel van het bestemmingsplan dat de verbreding en de verlenging van de start- en landingsbaan planologisch mogelijk maakt. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak is dat het geval. Dat betekent dat de Afdeling bestuursrechtspraak de bezwaren tegen de uitbreiding van de luchthaven in deze uitspraak inhoudelijk heeft beoordeeld.

Bruine en blauwe kiekendief

De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de gemeenteraad de zekerheid heeft verkregen dat de 'natuurlijke kenmerken' van de omliggende Natura 2000-gebieden niet zullen worden aangetast door de uitbreiding van de luchthaven. Er is voldoende onderzoek gedaan naar de gevolgen van de uitbreiding voor de vogels die in en rond deze gebieden aanwezig zijn. Uit die onderzoeken heeft de gemeenteraad kunnen concluderen dat de 'instandhoudingsdoelen' voor de bruine en blauwe kiekendieven in de Oostvaardersplassen door de uitbreiding niet in gevaar komen.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201600993/1.