Groen licht voor tracébesluit Zuidelijke Ringweg Groningen

Gepubliceerd op 19 oktober 2016

Het project 'Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2' kan worden uitgevoerd. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (19 oktober 2016) bepaald in een einduitspraak. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Einduitspraak

Met het tracébesluit wil de minister van Infrastructuur en Milieu het bestaande tracé van de Zuidelijke Ringweg aanpassen. Tegen het tracébesluit waren diverse bezwaarmakers in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak, waaronder de Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg Groningen. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde in september 2015 in een zogenoemde tussenuitspraak dat de minister het tracébesluit op enkele onderdelen moest aanpassen. De minister heeft naar aanleiding daarvan in februari 2016 een nieuw besluit genomen. In de einduitspraak van vandaag oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak dat de minister hiermee aan de opdracht in de tussenuitspraak heeft voldaan en dat het tracé van de Zuidelijke Ringweg mag worden aangepast.

Afrit Hoornsediep

De minister heeft in het nieuwe besluit echter ook het tracé bij de afrit bij het Hoornsediep verlegd. De toename van geluidbelasting op de woningen bij die afrit kan met de aanleg van 'stiller' asfalt worden opgelost. Dit type asfalt heeft de minister echter niet in het tracébesluit vastgelegd. In de uitspraak van vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak zelf alsnog een verplichting tot het aanleggen daarvan opgenomen.

Zuidelijke Ringweg

De minister wil met de aanpassing van de Zuidelijke Ringweg de bereikbaarheid van de regio Groningen verbeteren en de verkeersveiligheid bevorderen. Een deel van de Zuidelijke Ringweg wordt verdiept aangelegd. Over het verdiepte deel komen 'deksels', waarop een nieuw groen gebied wordt aangelegd: het Zuiderplantsoen.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201409043/2.