Bestemmingsplan 'Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen' bijna in orde

Gepubliceerd op 27 juli 2016

Het bestemmingsplan 'Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen' schiet op enkele punten tekort, maar blijft grotendeels in stand. De gemeenteraad van Rotterdam moet een terrasvoorschrift in het bestemmingsplan aanpassen en een voorschrift opnemen om direct zicht vanuit de publieke gedeelten van het collectiegebouw op het Erasmus MC te voorkomen. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (27 juli 2016).

Tegen het bestemmingsplan waren Erasmus MC, Erfgoedvereniging Bond Heemschut, Vrienden van het Park Stichting en een omwonende in beroep gekomen. Erasmus MC vreest voor het welzijn van de patiënten van de kinderpsychiatrische kliniek die tegenover het geplande collectiegebouw ligt. De andere drie bezwaarmakers vrezen dat het collectiegebouw de cultuurhistorische waarden van het Museumpark zal aantasten.

Weerspiegeling

Het bestemmingsplan bepaalt dat een deel van de gevel van het collectiegebouw niet reflecterend wordt uitgevoerd om onaanvaardbare weerspiegelingen tegen te gaan. De gemeenteraad wil hiermee aan de ene kant bereiken dat patiënten van de kinderpsychiatrische kliniek niet onnodig geprikkeld worden door de weerspiegeling van hun eigen gebouw. Aan de andere kant wil de gemeenteraad voorkomen dat publiek in het park via de spiegelende wand van het collectiegebouw zicht heeft op de kliniek en de daarbij behorende tuin. Het voorschrift in het bestemmingsplan dat dit regelt, schiet echter tekort. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft daarom zelf een uitgebreider voorschrift in het bestemmingsplan opgenomen dat beide vormen van onaanvaardbare weerspiegeling moet voorkomen.

Direct zicht

In het bestemmingsplan ontbreekt verder een voorschrift dat het directe zicht vanuit de publieke gedeelten van het collectiegebouw en het dakterras op de kinderpsychiatrische kliniek moet voorkomen. De gemeenteraad had naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak op dit punt niet mogen verwijzen naar het bouwplan voor het collectiegebouw, maar had hiervoor expliciet een voorschrift in het bestemmingsplan moeten opnemen. De gemeenteraad krijgt vier maanden de tijd om alsnog zo'n voorschrift vast te stellen.

Terras

Ten slotte maakt een terrasvoorschrift in het bestemmingsplan onbedoeld een terras met een oppervlakte van 3.000 m² mogelijk. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de gemeenteraad opgedragen om ook dit voorschrift eveneens binnen vier maanden aan te passen. Daarbij heeft de Afdeling bestuursrechtspraak overwogen dat een terras tot maximaal 450 m² "de rechterlijke toets zal kunnen doorstaan".

Overige bezwaren

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft alle overige bezwaren, waaronder die over de mogelijke aantasting van de cultuurhistorische waarden van het Museumpark en de omgeving, ongegrond verklaard.

Collectiegebouw

Het bestemmingsplan maakt een collectiegebouw mogelijk voor het Museum Boijmans Van Beuningen in het Museumpark in Rotterdam. Het museum beschikt over een grote kunstcollectie die niet volledig kan worden tentoongesteld en daarom wordt bewaard in diverse depots. Het museum wil zijn collectie bijeenbrengen in één gebouw dat aan de huidige eisen voor kunstopslag voldoet.

Lees hier de uitspraak met zaaknummer 201509262/1.