Nieuw cultuurgebouw op het Spuiplein in Den Haag mag er komen

Gepubliceerd op 17 februari 2016

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan 'Wijnhavenkwartier en Spuiplein' van de gemeenteraad van Den Haag grotendeels in stand gelaten. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (17 februari 2016). Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Wijnhavenkwartier en Spuiplein

Het bestemmingsplan maakt een nieuw cultuurgebouw op het Spuiplein in Den Haag mogelijk. Dit gebouw wordt het nieuwe onderkomen van het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. Daarnaast regelt het de nieuwe bestemming van de 'oude' gebouwen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie. Verder maakt het bestemmingsplan een hotel, horeca, woningen en winkels mogelijk.

Bezwaren

MPA Newday Netherlands B.V. en Accor Hospitality Nederland, een café, stichting SOS Den Haag en een aantal omwonenden waren tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen. De bezwaarmakers verzetten zich tegen de bouwhoogte en het bouwvolume van het nieuwe cultuurgebouw. Ook vinden zij dat de gemeenteraad het oude onderkomen had moeten behouden en renoveren. Verder biedt het bestemmingsplan volgens hen te ruime bouw- en gebruiksmogelijkheden. Bovendien zou de gemeenteraad niet hebben aangetoond dat er een "actuele, regionale behoefte" bestaat aan een nieuw hotel met vergader- en congresfaciliteiten op die locatie. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft al deze bezwaren ongegrond verklaard.

Evenementen

Het voorschrift in het bestemmingsplan dat evenementen toestaat op het Spuiplein heeft de Afdeling bestuursrechtspraak vernietigd. De gemeenteraad heeft niet inzichtelijk gemaakt wat de ruimtelijke gevolgen zijn van evenementen op het Spuiplein voor omwonenden. Zo heeft de gemeenteraad geen beperkingen gesteld aan het maximale aantal bezoekers en aan de "aard en de frequentie van de toegelaten evenementen" op het Spuiplein. Als de gemeenteraad alsnog evenementen op het Spuiplein wil laten plaatsvinden, zal hij moeten beoordelen of het nodig is om aanvullende voorschriften in het bestemmingsplan op te nemen om het woon- en leefklimaat van omwonenden te beschermen.

Lees hier de uitspraak met zaaknummer 201506639/1.