Referendum Associatieovereenkomst Oekraïne kan doorgaan

Gepubliceerd op 26 oktober 2015

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het beroep van De Kreek tegen het besluit van de Kiesraad om een referendum te houden over de Associatieovereenkomst met Oekraïne, niet‑ontvankelijk verklaard. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (26 oktober 2015). Dit betekent dat het referendum kan worden gehouden. Er is geen hoger beroep mogelijk tegen deze uitspraak.

Belanghebbende

In het algemeen kunnen alleen belanghebbenden tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter. Daarvan kan afgeweken worden. In de Wet raadgevend referendum is echter niet van deze algemene regel afgeweken, anders dan bijvoorbeeld in de Kieswet is gebeurd. Daarom stond de Afdeling bestuursrechtspraak allereerst voor de vraag of De Kreek belanghebbende is bij het besluit van de Kiesraad.

Onderscheidend belang

De Kreek is geen belanghebbende, omdat hij "geen objectief en actueel, eigen persoonlijk belang heeft dat hem in voldoende mate onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks wordt geraakt door het besluit". Dat De Kreek wenst op te komen voor het algemeen belang van de bescherming van de democratie en het voorkomen van fraude, betekent niet dat hij een belang heeft bij het besluit dat hem "in voldoende mate onderscheidt van grote aantallen anderen", aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. Omdat het beroep niet-ontvankelijk is, gaat de Afdeling bestuursrechtspraak in de uitspraak niet inhoudelijk in op de bezwaren van De Kreek.

Raadgevend referendum

Op 1 juli 2015 is de Wet raadgevend referendum in werking getreden. Op grond van de wet zijn bijna alle door het parlement aangenomen wetten en goedgekeurde verdragen 'referendabel'. Dit betekent dat er verzocht kan worden om een referendum te houden. Daarvoor moeten minimaal 300.000 ondersteuningsverklaringen worden ingediend bij de Kiesraad. De Kiesraad stelde op woensdag 14 oktober jl. vast dat er 427.939 geldige ondersteuningsverklaringen waren ingediend voor het houden van een referendum over een Associatieovereenkomst met Oekraïne.

Lees hier de uitspraak met zaaknummer 201507896/1.