Donderdag 22 oktober rechtszitting referendum Associatieovereenkomst Oekraïne

Gepubliceerd op 19 oktober 2015

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State houdt op donderdag 22 oktober a.s. om 14.00 uur een openbare rechtszitting over het besluit van de Kiesraad om een referendum te houden over de Associatieovereenkomst met Oekraïne. Tegen dit besluit is door een bureau voor advies en lobby in Amsterdam een beroepschrift ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak. De openbare rechtszitting is in het gebouw van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Bezwaar

Het bureau voert aan dat de ondersteuningsverklaringen onjuiste en onvolledige gegevens bevatten. Zo zouden alle elektronische formulieren die via geenpeil.nl zijn ingevuld, geen geldige handtekeningen hebben. Bovendien had de Kiesraad volgens het bureau een schriftelijke machtiging van GeenPeil moeten verlangen en zijn de ondersteuningsverklaringen afkomstig van personen die meer dan één verzoek tot het houden van een referendum over dezelfde wet hebben ingediend. Het bureau is dan ook van mening dat het minimale aantal van 300.000 geldige ondersteuningsverklaringen niet is gehaald en dat de Kiesraad het verzoek tot het houden van een referendum had moeten afwijzen.

Kiesraad

De Kiesraad stelde op woensdag 14 oktober jl. vast dat er 427.939 geldige ondersteuningsverklaringen waren ingediend voor het houden van een referendum over een Associatieovereenkomst met Oekraïne. Op grond van de Wet raadgevend referendum kan tegen zo'n besluit van de Kiesraad beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak is wettelijk verplicht deze zaak zo snel mogelijk op een rechtszitting te behandelen. Binnen zes dagen nadat het beroep is ingesteld, moet de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doen.

Raadgevend referendum

Op 1 juli 2015 is de Wet raadgevend referendum in werking getreden. Op grond van de wet zijn bijna alle door het parlement aangenomen wetten en goedgekeurde verdragen 'referendabel'. Dit betekent dat er verzocht kan worden om een referendum te houden. Daarvoor moeten minimaal 300.000 ondersteuningsverklaringen worden ingediend bij de Kiesraad.