Geen schorsing gaswinning cluster Eemskanaal in Groningenveld

Gepubliceerd op 29 mei 2015

De gaswinning uit het cluster Eemskanaal hoeft niet te worden beperkt. Dit heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een voorlopige uitspraak van vandaag (29 mei 2015). Enkele inwoners van de stad Groningen hadden de voorzieningenrechter gevraagd het instemmingsbesluit voor de gaswinning uit het cluster Eemskanaal te schorsen. Volgens hen brengt gaswinning uit het cluster Eemskanaal aanzienlijke veiligheidsrisico's met zich. De voorzieningenrechter ziet na afweging van de betrokken belangen geen aanleiding om de gaswinning uit dit cluster terug te brengen.

Eemskanaal

De voorzieningenrechter is van oordeel dat er, in afwachting van de definitieve uitspraak, geen aanleiding bestaat om de gaswinning uit het cluster Eemskanaal te beperken. Daarbij is van belang dat uit onderzoek van Staatstoezicht op de Mijnen blijkt dat de seismische activiteit in 2013 en 2014 ongeveer even groot was, ondanks dat de gaswinning 23% lager was in 2014. De verminderde gaswinning in 2014 heeft volgens Staatstoezicht niet aanwijsbaar geleid tot afname van de seismische activiteit. De inwoners hebben naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aannemelijk gemaakt dat "moet worden getwijfeld aan de juistheid van de conclusies in het advies van Staatstoezicht". De voorzieningenrechter acht ook van belang dat de gaswinning uit het cluster Eemskanaal feitelijk al aanzienlijk verminderd is vanwege de samenhang met de teruggebrachte gaswinning in de clusters in en rond Loppersum, aldus de voorzieningenrechter.

Spoedprocedure

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak wijst er in deze voorlopige uitspraak op dat voor een grondige beoordeling van alle bezwaren tegen het instemmingsbesluit nader onderzoek nodig is. Dat kan niet in deze spoedprocedure waarin snel een voorlopige uitspraak moet worden gedaan. De voorzieningenrechter heeft daarom een voorlopig oordeel gegeven waarbij hij alle betrokken belangen heeft afgewogen. De Afdeling bestuursrechtspraak zal op 10, en zo nodig ook, 11 september 2015 een rechtszitting houden waarop zij alle ruim 40 beroepschriften uitgebreid zal behandelen. Later dit jaar zal zij een definitieve uitspraak in deze zaak doen.

Groningenveld

Het instemmingsbesluit van de minister van januari 2015 maakt het mogelijk om in het Groningenveld in 2015 maximaal 39,4 miljard Nm³ gas te winnen. Op 14 april 2015 heeft de voorzieningenrechter bepaald dat uit de clusters in en rond Loppersum voorlopig alleen gas mag worden gewonnen als dat op andere locaties niet meer mogelijk is en als dat vanuit een oogpunt van leveringszekerheid noodzakelijk is.

Lees hier de voorlopige uitspraak met zaaknummer 201501544/4.

Press release interim judgment gas extraction Eemskanaal cluster in Groningen field (pdf, 23 kB)