Bestemmingsplan 'Vedische Universiteit' blijft grotendeels in stand

Gepubliceerd op 28 januari 2015

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het bestemmingsplan van de gemeente Roerdalen voor een zogenoemde vedische universiteit in Vlodrop nagenoeg helemaal in stand gelaten. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (28 januari 2015). Stichting Maharishi European Research University (Meru) is eigenaar van het terrein waarop de universiteit is gevestigd en waar nu nog het voormalig Franciscanerklooster St. Ludwig staat. Zowel Stichting Burgercomité St. Ludwig en Stichting Cuypersgenootschap als Meru waren tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen. Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Burgercomité St. Ludwig en Cuypersgenootschap

Beide stichtingen willen het klooster behouden. Volgens hen belemmert het bestemmingsplan een verantwoorde herbestemming van het klooster. Ook zijn de stichtingen het niet eens met de mogelijkheid in het bestemmingsplan om de expositietoren te verhogen naar meer dan 30 meter en om het terrein intensiever te bebouwen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft deze bezwaren ongegrond verklaard.

Meru

Meru was het niet eens met de regels in het bestemmingsplan die de monumentale waarden van het klooster zouden moeten beschermen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft dit bezwaar gegrond verklaard. Naar haar oordeel is niet voldoende gemotiveerd waarom naast de bescherming op grond van de monumentale status van het klooster, nog aanvullende beschermingsregels in het bestemmingsplan nodig zijn. Daarom heeft de hoogste algemene bestuursrechter deze regels in het bestemmingsplan vernietigd.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201309501/1.