Maximumsnelheid op A13 blijft 80 kilometer per uur

Gepubliceerd op 29 oktober 2014

De maximumsnelheid op de A13 bij Rotterdam-Overschie blijft voorlopig 80 kilometer per uur. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (29 oktober 2014). In juni 2012 besloot de minister van Infrastructuur en Milieu nog om de maximumsnelheid op de A13 bij Rotterdam-Overschie te verhogen van 80 naar 100 kilometer per uur. In november 2013 vernietigde de rechtbank Rotterdam dat verkeersbesluit naar aanleiding van bezwaren van onder meer Milieudefensie. Tegen die uitspraak is de minister in hoger beroep gekomen bij de Raad van State.

Rechtbank

Naar het oordeel van de rechtbank had de minister ten onrechte gebruik gemaakt van de wettelijke ruimte van 1,5 decibel extra geluid bovenop de berekende geluidsproductie van de A13. Die extra geluidruimte van 1,5 decibel zou volgens de rechtbank niet structureel mogen worden gebruikt. De minister is het hiermee niet eens. Volgens haar heeft de rechtbank de Wet milieubeheer op dit punt verkeerd uitgelegd.

Raad van State

Naar het oordeel van de Raad van State volgt uit de Wet milieubeheer niet dat die 1,5 decibel alleen voor tijdelijke situaties mag worden gebruikt. Dit betekent dat de minister bij verkeersbesluiten waarbij zij de maximumsnelheid op een weg vaststelt gebruik mag maken van deze extra 1,5 decibel. Wel zijn in de wet verplichtingen opgenomen om tijdig in te grijpen als de grens van 1,5 decibel dreigt te worden overschreden.

Nieuw besluit

Ter uitvoering van de uitspraak van de rechtbank besloot de minister in februari 2014 om de maximumsnelheid op de A13 bij Overschie weer terug te brengen naar 80 kilometer per uur. De verhoging naar 100 kilometer per uur was volgens haar niet langer opportuun. Tijdens de rechtszitting bij de Raad van State heeft de minister hieraan toegevoegd dat zij de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur voorlopig niet zal verhogen.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201311526/1.