Boete TROS voor tv-programma 'Het Sprookjesboomfeest' verder verlaagd

Gepubliceerd op 9 juli 2014

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de boete die het Commissariaat voor de Media aan de TROS had opgelegd voor het kindertelevisieprogramma 'Het Sprookjesboomfeest' verder verlaagd naar € 69.000. Dat volgt uit een uitspraak van vandaag (9 juli 2014).
Het Commissariaat had de TROS in juni 2011 twee boetes van in totaal € 120.000 opgelegd, omdat de omroep zich met het programma dienstbaar heeft gemaakt aan het behalen van winst door de Efteling en daarnaast de afname van producten of diensten van de Efteling heeft bevorderd. Dit zou in strijd zijn met het zogenoemde dienstbaarheidverbod en het reclameverbod uit de Mediawet. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Samenhang

De Raad van State is van oordeel dat het Commissariaat voor beide overtredingen boetes mocht opleggen. Nu echter aan beide overtredingen dezelfde motivering ten grondslag ligt, bestaat er tussen de overtredingen een "zodanige samenhang dat de opgelegde boetes niet in redelijke verhouding staan tot de omvang van de overtredingen", aldus de hoogste bestuursrechter. De TROS had zowel de overtreding van het reclameverbod als de overtreding van het dienstbaarheidverbod alleen kunnen voorkomen door bij de aankoop van het programma met de Efteling afspraken te maken over de exploitatie van het merk 'Sprookjesboom'. Vanwege deze samenhang acht de Raad van State een matiging van 75% van de boete voor overtreding van het reclameverbod passend, in plaats van de verlaging van de boete met 10% die de rechtbank Amsterdam in november 2012 in eerste instantie in deze zaak toepaste.

Sprookjesboomfeest

De TROS zond van september 2009 tot februari 2010 het kindertelevisieprogramma 'Het Sprookjesboomfeest' uit. Zes weken na de laatste uitzending van het programma opende De Efteling de attractie 'Sprookjesboom'. Ook werd er een musical in het Eftelingtheater opgevoerd met dezelfde titel.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201212030/1.