Asielaanvragen homoseksuele vreemdelingen moeten anders worden beoordeeld

Gepubliceerd op 18 december 2013

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie moet asielaanvragen van homoseksuele vreemdelingen anders gaan beoordelen. De staatssecretaris kan niet langer volstaan met een beoordeling van de verklaringen van de vreemdeling over gebeurtenissen in het land van herkomst. Hij zal ook onderzoek moeten doen naar de wijze waarop de vreemdeling in de toekomst invulling zal geven aan zijn homoseksualiteit bij terugkeer naar het land van herkomst. Hij mag daarbij van vreemdelingen niet langer terughoudendheid verlangen bij hun leven als homoseksueel. Dit volgt uit drie uitspraken die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (18 december 2013) openbaar heeft gemaakt. Deze uitspraken hebben betrekking op drie homoseksuele mannen uit Senegal, Uganda en Sierra Leone aan wie de staatssecretaris had geweigerd een asielvergunning te verlenen.

Onderzoek

De Raad van State is van oordeel dat de staatssecretaris in aanvulling op zijn bestaande beoordeling van een asielaanvraag van een homoseksuele vreemdeling ook onderzoek zal moeten doen naar de vraag op welke wijze de vreemdeling in de toekomst invulling zal geven aan zijn homoseksualiteit en of dat risico op vervolging oplevert. Daarbij mag de staatssecretaris niet langer verlangen dat een vreemdeling zich aan vervolging onttrekt 'door zich terughoudend op te stellen'. De staatssecretaris moet ook 'onderzoek doen naar de algemene situatie voor homoseksuele vreemdelingen in het land van herkomst'. Hij zal onder meer moeten onderzoeken of homoseksualiteit in het land van herkomst strafbaar is en 'hoe deze regelgeving in de praktijk wordt toegepast of uitwerkt'. Verder moet de staatssecretaris nagaan of homoseksuele vreemdelingen in hun land van herkomst bescherming kunnen vragen van de overheid, aldus de hoogste bestuursrechter.

Hof van Justitie

Het Hof van Justitie in Luxemburg bepaalde in november 2013 al dat lidstaten van vreemdelingen niet mogen verwachten dat zij in hun land van herkomst hun seksuele geaardheid geheim houden of zich terughoudend opstellen om het risico op vervolging te vermijden. In dit arrest gaf het Hof antwoorden op vragen die de Raad van State in april 2012 stelde over de zogenoemde Europese Definitierichtlijn waarin voor de lidstaten van de Europese Unie minimumnormen zijn opgenomen voor bescherming van vluchtelingen.

Nieuwe besluiten

De staatssecretaris zal met inachtneming van de uitspraken van de Raad van State opnieuw moeten beslissen op de asielaanvragen van de drie vreemdelingen. De uitspraken hebben ook gevolgen voor de wijze waarop de staatssecretaris asielaanvragen van lesbiennes, bi-, trans- en interseksuelen beoordeelt.

Lees hier de uitspraken met de zaaknummers 201109928/1 (Senegal), 201106615/1 (Uganda) en 201012342/1 (Sierra Leone).

English version of press release - Changes required to how asylum applications by homosexual foreign nationals are assessed (pdf, 87 kB)