Commissaris van de Koning Franssen wordt staatsraad

Gepubliceerd op 8 november 2013

Jan Franssen, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, wordt met ingang van 1 januari 2014 staatsraad bij de Raad van State in Den Haag. De ministerraad heeft op vrijdag 8 november besloten hem aan Zijne Majesteit de Koning voor te dragen voor deze benoeming. Franssen wordt lid van de Afdeling advisering van de Raad van State. Hij zal zich gaan bezighouden met wetgevingsadvisering en dus niet met bestuursrechtspraak.

De Raad van State is adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. Deze taken worden uitgevoerd door afzonderlijke Afdelingen. De benoeming van de heer Franssen houdt verband met het versterken van de bestuurlijke deskundigheid en ervaring binnen de Afdeling advisering van de Raad van State. Op dit moment bestaat de Afdeling advisering uit negentien leden. Vice-president Donner is voorzitter van de Afdeling advisering.

De heer Jan Franssen (Hilversum, 1951) is sinds 2000 Commissaris van de Koning(in) in de provincie Zuid-Holland. Daarvoor was hij zes jaar burgemeester van Zwolle en bijna twaalf jaar lid van de Tweede Kamer. Franssen begon zijn carrière als leraar geschiedenis en maatschappijleer op een middelbare school.