Staatssecretaris Dekker moet opnieuw beslissen over bekostiging zes nieuwe middelbare scholen

Gepubliceerd op 21 augustus 2013

​De staatssecretaris van Onderwijs moet opnieuw beslissen over de bekostiging van zes nieuwe middelbare scholen in Hengelo, Hurdegaryp, Harderwijk, Deventer, Geldermalsen en Hoorn. Dit blijkt uit zes uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (21 augustus 2013). De staatssecretaris weigerde in augustus 2012 om het onderwijs op de middelbare scholen te bekostigen. Volgens hem is het niet toegestaan om leerlingenaantallen voor verschillende levensbeschouwelijke of religieuze schoolrichtingen bij elkaar op te tellen om de zogenoemde stichtingsnorm voor een nieuw te starten school te halen. De Stichting Tjalling Koopmans College, De Stichting Mezquita College en de Stichting Pierre Bayle Academie waren tegen de weigeringsbesluiten in beroep gekomen bij de Raad van State. Zij vinden dat het mogelijk moet zijn om middelbare scholen op te richten op basis van meerdere levensbeschouwelijke of religieuze richtingen, net als in het basisonderwijs. Tegen de uitspraken is geen hoger beroep mogelijk.

Richting

De Raad van State is van oordeel dat de staatssecretaris is uitgegaan van een onjuiste uitleg van de Wet op het voortgezet onderwijs. Uit deze wet 'blijkt niet dat onder 'richting' steeds één richting moet worden begrepen' en dat leerlingenaantallen van verschillende richtingen niet mogen worden opgeteld om aan de stichtingsnorm te voldoen. Daarbij is van belang dat nieuwe basisscholen op basis van verschillende richtingen wel worden bekostigd door de staatssecretaris. Naar het oordeel van de Raad van State is er 'geen aanleiding om aan de term 'richting' in de Wet op voortgezet onderwijs een beperktere uitleg en toepassing te geven dan aan dezelfde term in de Wet op het primair onderwijs'.

Nieuw besluit

De staatssecretaris zal met inachtneming van de uitspraak nieuwe besluiten moeten nemen op de aanvragen van de stichtingen om het onderwijs op de zes middelbare scholen te bekostigen.

Kleinschalig onderwijs

De stichtingen uit Amsterdam willen in Hengelo, Hurdegaryp, Harderwijk, Deventer, Geldermalsen en Hoorn nieuwe middelbare scholen starten. Op de scholen zou kleinschalig onderwijs aangeboden worden met maximaal zestien leerlingen per klas en 20 procent meer lesuren.

Lees de volledige tekst van de uitspraken met zaaknummers 201300566/1 (Hengelo), 201300567/1 (Hurdegaryp), 201300570/1 (Harderwijk), 201300577/1 (Deventer), 201300581/1 (Geldermalsen) en 201300584/1 (Hoorn).