Start- en landingsbaan van vliegveld Eelde mag worden verlengd

Gepubliceerd op 15 februari 2012

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het zogenoemde aanwijzingsbesluit voor vliegveld Eelde in stand gelaten. Dit blijkt uit een uitspraak van vandaag (15 februari 2012). In februari 2010 stemden de toenmalige ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM opnieuw in met het verlengen van de start- en landingsbaan van vliegveld Eelde van 1.800 naar 2.500 meter. De Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde en enkele inwoners uit Tynaarlo, Aa en Hunze en Groningen hadden de Raad van State gevraagd dit besluit te vernietigen. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Het is niet de eerste keer dat de Raad van State zich over deze baanverlenging uitspreekt. In december 2003 en in juni 2008 zijn eerdere besluiten over de baanverlenging vernietigd. In juni 2008 was de reden voor de vernietiging dat de ministers de financiële bijdrage van de Staat aan de bekostiging van de baanverlenging bij de Europese Commissie hadden moeten aanmelden of in ieder geval hadden moeten informeren of aanmelding nodig was. Naar aanleiding van deze uitspraak hebben de ministers contact gezocht met de Europese Commissie. Die heeft in november 2009 besloten dat de overheidssteun van ruim € 18 miljoen 'verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt'.

Volgens de bezwaarmakers is de Europese Commissie niet juist geïnformeerd bij het nemen van haar besluit. Ook zou de financiële uitvoerbaarheid van de baanverlenging niet zijn gewaarborgd. Naar het oordeel van de Raad van State is niet aannemelijk gemaakt dat de beslissing van de Europese Commissie op onjuiste informatie is gebaseerd. Evenmin is 'aannemelijk gemaakt dat de financiële uitvoerbaarheid van de baanverlenging onvoldoende gewaarborgd is'.

De bezwaarmakers hadden ook het nut en de noodzaak van de baanverlenging betwist en aangevoerd dat de natuurwaarden zouden worden aangetast. Omdat die bezwaren al in de eerdere uitspraak van juni 2008 ongegrond zijn verklaard en de bezwaarmakers geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben aangevoerd, ziet de Raad van State geen aanleiding daarover nu anders te oordelen.

Wel heeft de Raad van State geoordeeld dat het aanwijzingsbesluit op één punt aanvankelijk niet helemaal in orde was. Zo is er bij de berekening van de geluidsbelasting van het vliegveld in april 2005 een fout gemaakt. De ministers hebben in november 2010 de berekening opnieuw uitgevoerd. Omdat hieruit blijkt dat de omvang van de geluidsoverlast vergelijkbaar is met die waarvan de ministers in het aanwijzingsbesluit al waren uitgegaan, hoeven zij zich hierover niet opnieuw te buigen, aldus de hoogste bestuursrechter.

Met het aanwijzingsbesluit kan de start- en landingsbaan van vliegveld Eelde worden verlengd. Ook zijn nieuwe geluidszones rondom het vliegveld vastgesteld en is bepaald dat de luchthaven vanaf 06.30 uur open mag zijn. Volgens de ministers draagt dit bij aan de versterking van het luchtvervoerssysteem, de bereikbaarheid van de regio en de regionale economie.

Lees hier de uitspraak met zaaknummer 201003555/1.