De Nederlandsche Bank hoeft guldens Free Record Shop niet om te wisselen in euro's

Gepubliceerd op 26 oktober 2005

De Nederlandsche Bank heeft terecht het verzoek van Free Record Shop afgewezen om guldens om te wisselen die zij heeft verkregen met de actie "Gulden Wissel". Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (26 oktober 2005).

Hiermee bevestigt de Raad van State in hoger beroep de uitspraak van de Rotterdamse rechtbank die eerder dit jaar Free Record Shop in het ongelijk stelde. In augustus 2003 weigerde De Nederlandsche Bank een door Free Record Shop aangeboden bedrag van ruim 70.000,- in guldenmunten en guldenbiljetten om te wisselen in euro's. Dit bedrag in guldens heeft Free Record Shop verkregen met de actie "Gulden Wissel". Met deze actie biedt Free Record Shop klanten de mogelijkheid om ook na 27 januari 2002 (de laatste dag dat de gulden in Nederland wettig betaalmiddel was) met guldenbiljetten en –munten aankopen te doen.

De Nederlandsche Bank hanteert als vaste gedragslijn dat zij geen guldens in euro's omwisselt, als de aanbieder de guldenbiljetten willens en wetens na 27 januari 2002 heeft ontvangen in het kader van beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten of na die datum heeft geaccepteerd als betaling voor geleverde goederen of diensten. Bepalend voor deze gedragslijn is geweest dat, gelet op het belang van een snelle en voortvarende invoering van de euro, het onwenselijk is dat na 27 januari 2002 nog guldens worden geaccepteerd als betaling voor geleverde goederen of diensten.

Volgens de regelingen die betrekking hebben op de omwisseling van guldens in euro's, moet De Nederlandsche Bank bij een omwisselingsverzoek nagaan of zij hieraan redelijkerwijs gevolg moet geven. Volgens de Raad van State heeft De Nederlandsche Bank haar gedragslijn als invulling van die redelijkheidstoets mogen gebruiken. Het bezwaar van Free Record Shop dat de gedragslijn van De Nederlandsche Bank niet consistent en onvoldoende bekend was en dat in haar geval reden was om van die vaste gedragslijn af te wijken, verklaart de Raad van State ongegrond.

Free Record Shop had ook aangevoerd dat de Nederlandsche Bank heeft gehandeld in strijd met Europese regels door onderscheid te maken tussen particulieren en bedrijven. Volgens de Raad van State verbieden de Europese regels niet dat De Nederlandsche Bank guldens weigert om te wisselen, die bedrijfsmatig zijn verkregen of na 27 januari 2002 als betaling zijn geaccepteerd. Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

De tekst van de uitspraak is te lezen onder zaaknummer 200501413/1.