L.P. van de Spiegel-prijs voor Herman Tjeenk Willink

Gepubliceerd op 12 februari 2004

De Vereniging voor Bestuurskunde heeft de eerste Laurens Pieter van de Spiegel-prijs toegekend aan Herman Tjeenk Willink (Vice-President van de Raad van State). Deze prijs is een eerbetoon aan een persoon uit de wetenschap of de praktijk van het Nederlandse openbaar bestuur die door zijn loopbaan of oevre een brug heeft geslagen tussen de bestuurskunde en het openbaar bestuur.

Op 12 februari 2004 heeft minister De Graaf (BZK) de prijs uitgereikt tijdens het Festival der Bestuurskunde in Rotterdam. De onafhankelijke jury, bestaand uit prof. dr. A.B. Ringeling (voorzitter), mr. A.W.H. Doctors Van Leeuwen, mr. dr. M. Oosting en prof. dr. N.J.M. Nelissen, heeft Tjeenk Willink voorgedragen voor de prijs vanwege diens inspanningen voor het Nederlandse openbaar bestuur, zowel in geschrift als in daden. De jury typeert de prijswinnaar als een scherp waarnemer en een goed analyticus.

Tjeenk Willink vestigt aandacht op de normatieve grondslagen van ons staatkundig-bestuurlijk bestel en vertolkt zijn inzichten op een leesbare en aansprekende manier. Hij heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de gedachtevorming van bestuurskundigen, in de praktijk en in de wetenschap. Hij houdt bestuurders en bestuurskundigen een spiegel voor en daarom is het toepasselijk dat hij als eerste de Laurens Pieter van de Spiegel prijs in ontvangst mag nemen.

De prijs is vernoemd naar Laurens Pieter van de Spiegel (1737-1800), die al op jonge leeftijd carrière maakte in het Nederlandse openbaar bestuur. Eerst was hij burgemeester van Goes, later raadspensionaris van Zeeland en ten slotte raadspensionaris van Holland tot aan de Franse bezetting. Van de Spiegel werd door zijn tijdgenoten beschouwd als een geleerde wiens werk van grote betekenis was voor de geschiedenis van het recht. Hij liet een uitgebreide collectie van brieven na en diverse verhandelingen over het functioneren van het recht, de politiek en het landsbestuur.

Eén van zijn bekendste bestuurskundige werken, postuum verschenen in 1806, is de Schets der Regeerkunde die door de grondlegger van de Nederlandse bestuurskunde G.A. van Poelje wordt aangeduid als een bestuursleer avant la lettre. Zijn leven en zijn werk hebben daarmee in het teken gestaan van het slaan van een brug tussen de wetenschap en de praktijk van het openbaar bestuur.

De prijs bestaat uit een geldbedrag en een sculptuur, vervaardigd door de kunstenaar Jos Gielen uit Oud-Beijerland.