Project Mediation bij de Raad van State

Gepubliceerd op 27 januari 2004

De Raad van State begint op 1 februari 2004 met het Project Mediation. Doel van het project is om te onderzoeken of mediation in de toekomst een rol kan spelen naast bestuursrechtelijke procedures. Het Project Mediation ziet alleen op procedures bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het gebied van het milieurecht.

Het project zal ongeveer één tot anderhalf jaar duren. In deze periode worden bepaalde partijen die een procedure hebben lopen op het gebied van het milieurecht, uitgenodigd deel te nemen aan mediation. De Raad van State zal zelf een selectie maken van milieuzaken die voor mediation geschikt kunnen zijn. Deelname aan het project is vrijwillig. Wil één van de partijen niet meedoen, dan wordt de gerechtelijke procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak gewoon voortgezet.

Mediation is er op gericht om door onderhandeling met behulp van een onafhankelijk persoon (mediator), en dus niet via een gerechtelijke procedure, te komen tot een oplossing van een geschil. Een belangrijke meerwaarde van mediation is dat partijen, op basis van hun wederzijdse belangen, gezamenlijk tot een oplossing van hun conflict komen. Een gerechtelijke procedure kan leiden tot vernietiging van een overheidsbesluit, waartegen een beroep is gericht.

Vaak zal het overheidsorgaan daarna een nieuw besluit moeten nemen, maar het conflict dat partijen eigenlijk verdeeld houdt, hoeft dan nog niet de wereld uit te zijn. Anders dan de bestuursrechter geeft de mediator geen juridisch oordeel, maar zoekt samen met de partijen naar een mogelijke oplossing van het conflict. Nadat het project is afgerond, zal worden bekeken of mediation in de bestuursrechtelijke praktijk werkt en of mediation ook op andere gebieden dan het milieurecht toepassing verdient.

De stichting ACB Conflictmanagement voor het Bedrijfsleven ondersteunt de in- en uitvoering van het project. Meer informatie is hier te vinden.