Gedeelte van het tracebesluit A4, Dinteloord-Bergen op Zoom vernietigd

Gepubliceerd op 22 januari 2001

Bij uitspraak van 22 januari 2001 heeft de Afdeling het tracébesluit A4, tracégedeelte Dinteloord-Bergen op Zoom, van de Minister van Verkeer en Waterstaat gedeeltelijk vernietigd, onder meer voor zover dat betreft het gedeelte oostelijk om de bebouwde kom van Steenbergen.

Het tracébesluit A4 voorziet in de aanleg van de ontbrekende schakel tussen Dinteloord en Bergen op Zoom in aansluiting op de A29 en A58. Met de aanleg van de autosnelweg wordt onder meer het knelpunt in de bebouwde kom van Halsteren opgelost. Een groot aantal omwonenden heeft beroep ingesteld tegen dit deel van het tracébesluit, omdat zij menen dat de weg ten westen van Steenbergen moet worden aangelegd.

De Afdeling is van oordeel dat de Minister onvoldoende de gevolgen van de oostelijke variant heeft onderzocht. Het gaat daarbij om het aantal personen dat geluidhinder ondervindt, de aantasting van het woon- en leefklimaat in Steenbergen, de kosten en de mate van aantasting van het open gebied. Het gevolg van de uitspraak is dat de Minister over dit deel van de A4 een nieuw tracébesluit moet nemen.