Goedkeuringsbesluit Augustapolder Bergen op Zoom opnieuw vernietigd

Gepubliceerd op 23 januari 2008

Het besluit van de provincie Noord-Brabant om het bestemmingsplan 'Zuidelijke Stadsrand (Augustapolder)' van de gemeente Bergen op Zoom goed te keuren is vernietigd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan maakt aan de zuidkant van Bergen op Zoom de bouw van maximaal 1600 woningen mogelijk. De provincie keurde het plan goed, maar meerdere omwonenden en de vereniging "Benegora" gingen daartegen in beroep. Zij zijn nu door de Raad van State in het gelijk gesteld. Volgens de hoogste bestuursrechter blijkt uit onderzoek niet dat aan de luchtkwaliteitseisen in het gebied wordt voldaan. Verder had een rapport gemaakt moeten worden, waaruit blijkt dat het plan geen schadelijke gevolgen heeft voor de natuur in het gebied. Het nabijgelegen Markiezaatsmeer is een belangrijk gebied voor watervogels en dient onder meer als foerageergebied voor grauwe ganzen.
Het is de tweede keer dat de Raad van State het goedkeuringsbesluit van de provincie heeft vernietigd. De eerdere uitspraak van 22 november 2006 met zaaknummer 200505491/1 is vinden op deze site.
Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 200703983/1.