Milieuvergunning voor E.ON energiecentrale in Delfzijl blijft in stand

Gepubliceerd op 30 juli 2008

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de beroepen van Stichting Natuur en Milieu en Stichting Milieufederatie Groningen tegen de milieuvergunning voor een nieuwe energiecentrale in Delfzijl ongegrond verklaard. Het college van gedeputeerde staten van Groningen verleende de vergunning aan E.ON in juni 2007.

In de energiecentrale verbrandt E.ON afvalstoffen voor de productie van elektriciteit en warmte. Beide milieuorganisaties vonden dat er in de vergunning strengere normen hadden moeten worden opgenomen voor de uitstoot van onder meer cadmium, rest metalen en stofdeeltjes. Ook vonden zij dat er te weinig rekening is gehouden met de gevolgen van de centrale voor de nabijgelegen Waddenzee, die is aangewezen als een beschermd vogel- en natuurgebied.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak.