Uitspraak over vergunning voor handmatige kokkelvisserij in Waddenzee

Gepubliceerd op 17 juni 2009

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de vergunning vernietigd die het provinciebestuur van Fryslân heeft verleend aan 10 kokkelvissers voor het handmatig opvissen van kokkels in de Waddenzee tot 1 juli 2008.

Eerder al was aan 20 andere zogenoemde handkokkelvissers op grond van de Natuurbeschermingswet vergunning verleend om in de Waddenzee handmatig op kokkels te vissen.

Onder meer de Waddenvereniging was tegen de vergunning in beroep gekomen. Volgens de vereniging is de kokkelvisserij schadelijk voor zowel de bodem van de Waddenzee als voor de scholeksters in het gebied. Verder hadden volgens de vereniging nadere voorschriften in de vergunning moeten worden opgenomen om de bescherming van het waddengebied nabij de eilandkusten te verzekeren.

De Raad van State oordeelt nu dat het provinciebestuur de vergunning niet zorgvuldig genoeg heeft voorbereid. Het provinciebestuur heeft namelijk erkend dat nadere voorschriften voor de bescherming van het waddengebied noodzakelijk waren, maar heeft daarvan afgezien omdat er onder meer nog nader onderzoek moest worden gedaan.

Het provinciebestuur hoeft geen nieuwe beslissing te nemen, omdat de periode waarin gevist kon worden op de kokkels inmiddels al verstreken is. Bovendien zijn in de vergunning voor de periode 2008-2009 wél voorschriften ter bescherming van het waddengebied opgenomen.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 200801632/1/R2.