Bezwaren tegen bestemmingsplan 'De Nieuwe Bijlmer' ongegrond

Gepubliceerd op 24 juni 2009

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de beroepen tegen het bestemmingsplan 'De Nieuwe Bijlmer' van het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost ongegrond verklaard. Het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland had dit bestemmingsplan goedgekeurd. Het plan maakt onder meer de herinrichting van het Bijlmerpark en de bouw van woningen langs de randen van het park en aan de oostzijde van de Gooiseweg mogelijk. Onder meer 'Groot-Geerdinkhof Vereniging van Huiseigenaren' verzette zich daartegen en ging in beroep bij de Raad van State.

De Vereniging van Huiseigenaren vreest voor verslechtering van de luchtkwaliteit in de directe omgeving van de Gooiseweg. Volgens haar is het niet verantwoord om woningen, basisscholen en kinderdagverblijven langs deze weg te bouwen vanwege de luchtverontreiniging die daar zou zijn. Ook is zij bang voor een te hoge grondwaterstand die zou worden veroorzaakt door alle nieuwbouw. Verder zou de verkeersveiligheid in de wijk Geerdinkhof afnemen en de geluidsoverlast toenemen. Op al deze punten is zij nu door de Raad van State in het ongelijk gesteld.

Het gevolg van deze uitspraak is dat de plannen voor dit deel van de Bijlmermeer definitief doorgang kunnen vinden.

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 200803060/1/R2.