Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Voertuigreglement, in verband met de implementatie van Richtlijn 1999/56/EG, houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 78/933/EEG van de Raad betreffende de installatie van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen.


Volledige tekst

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Voertuigreglement, in verband met de implementatie van Richtlijn 1999/56/EG, houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 78/933/EEG van de Raad betreffende de installatie van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen.

Dit advies is een zogenoemd advies conform.

Dit betekent dat de tekst van het advies "zonder meer instemmend luidt, dan wel uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat". Openbaarmaking van een advies conform blijft achterwege (artikel 25a, vierde lid, van de Wet op de Raad van State). De tekst van het advies wordt dus nergens gepubliceerd, niet in het Bijvoegsel van de Staatscourant en niet in de Kamerstukken.