Vandaag eerste Herman Tjeenk Willink-lezing

Gepubliceerd op 2 juni 2022

Vandaag werd de eerste Herman Tjeenk Willink-lezing gehouden in de Gotische zaal van de Raad van State. De oud vice-president van de Raad van State trapte zelf de tweejaarlijkse lezingenreeks af.

Thema

Het thema van de lezingen is de democratische rechtsorde in de praktijk, een thema dat als een rode draad door het werkzame leven van Herman Tjeenk Willink loopt. Herman Tjeenk Willink: “Bij het werken in en aan de democratische rechtsorde heb ik steeds de nadruk gelegd op de verbindingen. De verbindingen tussen de vertegenwoordigende en de maatschappelijke democratie, tussen het werk van de wetgever en van de rechter, tussen de werkelijkheid van het bestuur en de wereld waarin burgers leven, tussen democratie en rechtsorde. Voor die verbindingen is iedereen verantwoordelijk en daardoor niemand specifiek aanspreekbaar. Dat is riskant zoals we inmiddels ervaren. Ik ben de Raad van State daarom buitengewoon erkentelijk dat hij, ook door deze tweejaarlijkse lezing, aan die verbindingen aandacht wil blijven schenken en daaraan mijn naam verbindt.”

Gesproken columns

Na de lezing van Herman Tjeenk Willink werden er twee columns uitgesproken die voortborduurden op het centrale thema. De eerste column was van Amma Asante, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad en voormalig Tweede Kamerlid, gevolgd door die van Jesse Frederik, onderzoeksjournalist bij De Correspondent en winnaar van de Anne Vondelingprijs 2021.

Gasten

Een bijzondere genodigde was H.K.H. prinses Beatrix. Ook de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de president van de Algemene Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en leden van de Eerste Kamer en Tweede Kamer waren aanwezig. Daarnaast was uiteraard de vice-president van de Raad van State Thom de Graaf als gastheer aanwezig. Thom de Graaf: “Ik ben blij dat we de 80e verjaardag van onze oud vice-president luister kunnen bijzetten met deze lezingencyclus die zijn naam draagt. Hiermee is het gedachtengoed van Herman Tjeenk Willink blijvend aan de Raad van State verbonden.”

Tweejaarlijks

De lezing is door de Raad van State in het leven geroepen ter gelegenheid van de 80e verjaardag van Tjeenk Willink op 23 januari 2022. Minister van Staat Herman Tjeenk Willink was van juli 1997 tot en met januari 2012 vice-president van de Raad van State. De lezing zal tweejaarlijks georganiseerd worden.