Gezamenlijke paper van de drie Hoge Colleges van Staat ten behoeve van de formatie

Gepubliceerd op 3 november 2021

Op woensdag 3 november 2021 hebben de vice-president van de Raad van State, de president van de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman gesproken met de onderhandelende partijen in de formatie. Dat gebeurde op verzoek van de onderhandelende partijen.

De drie Hoge Colleges van Staat hebben kernpunten voor het herstel van vertrouwen tussen burger en overheid geformuleerd. Zij menen dat deze kernpunten een belangrijke opdracht voor het nieuwe kabinet bevatten en in de formatie aan de orde moeten komen.

Zij hebben een gezamenlijke paper opgesteld ten behoeve van de formatiegesprekken. Deze verklaring hebben zij vandaag op uitnodiging van de onderhandelende partijen toegelicht.


Lees hier de gezamenlijke paper van de drie Hoge Colleges van Staat.