Samenvatting advies wetsvoorstel regulering sekswerk

Gepubliceerd op 27 januari 2021

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel regulering sekswerk. Het wetsvoorstel is op 27 januari 2021 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

Inhoud van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel voorziet onder meer in een landelijke vergunningplicht voor prostituees. De vergunning wordt in een landelijk register ingeschreven. Bij de aanvraag van de vergunning moet de prostituee een gesprek voeren bij een gemeente. In dit gesprek wordt gekeken of de prostituee voldoende zelfredzaam is en niet tot de werkzaamheden wordt gedwongen. Prostituees die werken zonder vergunning kunnen een bestuurlijke boete opgelegd krijgen en klanten van een prostituee zonder vergunning zijn strafbaar. Dat geldt ook voor exploitanten die een prostituee zonder vergunning voor zich laten werken. Daarnaast voert het wetsvoorstel een vergunningplicht in voor exploitanten van een seksbedrijf. Ook deze vergunning wordt in een landelijk register ingeschreven.

Doelstelling van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel beoogt misstanden in de prostitutiesector tegen te gaan en te bestrijden en er voor te zorgen dat sekswerkers, waaronder prostituees, hun werk veilig kunnen doen. De overheid heeft een zorgplicht en moet deze misstanden op grond daarvan zoveel mogelijk voorkomen of verminderen. De regering ziet terecht een taak voor de overheid om te komen tot een acceptabele branche, waarin prostituees vrijwillig werken en zich in dat bestaan kunnen redden en misstanden en overlast worden voorkomen of verminderd.

Vergunningensysteem voor prostituees contraproductief

De Afdeling advisering vindt het doel van het wetsvoorstel heel belangrijk, maar zij heeft grote twijfels of dat doel door het vergunningensysteem voor prostituees zal worden bereikt. Het vergunningvereiste zal naar verwachting een hoge drempel vormen om dit beroep legaal uit te oefenen, waardoor illegale prostitutie zou kunnen toenemen. Daardoor neemt ook de kans op misstanden toe, omdat de prostitutie daarmee uit het zicht van de overheid verdwijnt. De voorgestelde prostitutievergunning bereikt dan het tegenovergestelde van wat het wetsvoorstel beoogt.

Alternatieve benadering

De overheid kan beter meer inzetten op het algemene toezicht en de handhaving door het openbaar ministerie en gemeenten op basis van de op dit moment geldende regelgeving. Als daarbij goed in kaart wordt gebracht wat precies de aard is van de misstanden, kunnen hulpverlening, toezicht en handhaving daarop worden toegespitst. Als het noodzakelijk is, kan bestaande regelgeving worden aangevuld met specifieke wetgeving. Het is aannemelijk dat een dergelijke integrale aanpak effectiever is in de voorkoming en bestrijding van misstanden en het tegengaan van mensenhandel in het sekswerk dan de voorgestelde prostitutievergunning.


W16.20.0238 samenvatting advies Wet regulering sekswerk

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Afdeling advisering en de reactie van de minister daarop.