Eerste reactie op eindverslag Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Gepubliceerd op 18 december 2020

Op 17 december jl. heeft de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag haar eindverslag aangeboden. In dat verslag staat forse kritiek op de hoogste bestuursrechter.

Die kritiek neemt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zeer serieus. Die kritiek vraagt ook om reflectie en een reactie. Maar omdat het gaat om een zeer uitgebreid rapport, is er tijd nodig om de bevindingen en de daaraan ten grondslag liggende analyse over de rol van de bestuursrechter goed te bestuderen. Dat gaat de komende weken gebeuren. In de loop van januari komt de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak met een inhoudelijke reactie.