31 uitspraken over planschadevergoeding in Bergen (NH)

Gepubliceerd op 18 december 2019

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (18 december) in totaal 31 uitspraken gedaan over verzoeken van eigenaren van percelen in Bergen (NH) voor een zogenoemde planschadevergoeding.

Met de uitspraken is een einde gekomen aan langlopende procedures die de eigenaren voerden tegen de gemeente Bergen om vergoeding te krijgen voor het wegvallen van bouwmogelijkheden op hun percelen. Tegen de uitspraken is geen hoger beroep mogelijk.

Achtergrond

Het draait in deze zaken allemaal om het bestemmingsplan ‘Bergen Dorpskern Zuid’ van de gemeente Bergen uit 2009. Volgens de eigenaren bood het uitbreidingsplan dat daarvóór gold ruime mogelijkheden om hun percelen met de bestemming ‘Villa’s en Landhuizen’ te bebouwen. Doordat het huidige bestemmingsplan die mogelijkheden niet meer biedt of flink beperkt, zijn hun percelen volgens de eigenaren in waarde gedaald. Dat waardeverlies willen zij gecompenseerd zien door de gemeente Bergen.

In drie zaken planschadevergoeding…

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in drie zaken de eigenaren in het gelijk gesteld. In twee van die zaken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de zaken definitief beslecht door te bepalen dat de eigenaren een schadevergoeding ‘in natura’ krijgen (uitspraak 201805723/1 en uitspraak 201805740/1). Dat betekent dat zij geen financiële vergoeding krijgen, maar bij de gemeente een omgevingsvergunning kunnen aanvragen zodat zij alsnog gebruik kunnen maken van hun oude ‘bouwrechten’ of dat de gemeenteraad het bestemmingsplan voor hun perceel moet wijzigen. Als deze vorm van schadevergoeding niet mogelijk blijkt te zijn, moet de gemeente Bergen onder bepaalde omstandigheden alsnog een financiële vergoeding toekennen. In de derde zaak kon de Afdeling bestuursrechtspraak de zaak niet definitief beslechten en moet het college van burgemeester en wethouders van Bergen een nieuw besluit nemen op het verzoek om schadevergoeding (uitspraak 201703658/1).

…in de rest van de zaken niet

In de andere 28 zaken krijgen de eigenaren inhoudelijk geen gelijk en hoeft de gemeente Bergen geen schadevergoedingen uit te keren. Wel heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in 24 zaken de hoger beroepen van de eigenaren gegrond verklaard, omdat de rechtbank, die zich in eerste instantie over de zaken heeft gebogen, een te lage vergoeding van de proceskosten had toegekend. In hoger beroep heeft de Afdeling bestuursrechtspraak dat nu hersteld, door per zaak een vergoeding van de proceskosten toe te kennen. Dat betekent dus niet dat die eigenaren ook recht hebben op een planschadevergoeding.


Bekijk hier het overzicht van de 31 uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van 18 december 2019 over verzoeken voor een zogenoemde planschadevergoeding in Bergen (NH).