Vandaag uitspraak over Groningse gaswinning

Gepubliceerd op 3 juli 2019

Vandaag doet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak over het besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat voor de gaswinning in Groningen.

Openbaarmakingszitting

De uitspraak wordt openbaar gemaakt op een speciale openbaarmakingszitting. Tijdens de zitting zal de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, mr. Bart Jan van Ettekoven, de beslissing voorlezen en enkele overwegingen die tot deze uitspraak hebben geleid. Deze openbaarmakingszitting zal maximaal zo’n tien minuten duren.

Uitspraak om 10.30 uur ook 'online'

Om snel van de uitspraak op de hoogte te raken, is het niet noodzakelijk om bij de openbaarmakingszitting aanwezig te zijn. Om 10.30 uur wordt de volledige tekst van de uitspraak met een persbericht op de website van de Raad van State gepubliceerd.