Nieuwe tramlijn tussen Hasselt en Maastricht kan er komen

Gepubliceerd op 15 mei 2019

Het bestemmingsplan voor het Nederlandse deel van de tramlijn tussen het Belgische Hasselt en het Mosae Forum in Maastricht blijft in stand. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (15 mei 2019).

Dat betekent dat er geen planologische bezwaren meer zijn om de nieuwe tramlijn aan te leggen.

Tegen het bestemmingsplan waren verschillende omwonenden van het tramtracé in beroep gekomen. Ze vrezen overlast en vinden dat de gemeenteraad van Maastricht voor een ander tracé had moeten kiezen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de meeste bezwaren ongegrond verklaard.

Geluidsoverlast

Maar de Afdeling bestuursrechtspraak stelt de omwonenden in het gelijk waar het gaat om de maximale geluidbelasting. Zo was in het bestemmingsplan niet duidelijk vastgelegd wat de maximale geluidbelasting vanwege het tramverkeer mag zijn. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft daarom zelf een regel in het bestemmingsplan opgenomen, waarin die maximale geluidbelasting wel is opgenomen. Met deze aanpassing blijft het bestemmingsplan overeind.


Volledige tekst van de uitspraak

Lees hier de volledige uitspraak met zaaknummer 201803482/1.