Evaluatie van de 'amicus curiae' bij de Afdeling bestuursrechtspraak

Gepubliceerd op 16 oktober 2018

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (16 oktober 2018) het evaluatieonderzoek gepubliceerd naar de toepassing van de zogenoemde amicus curiae.

Sinds vorig jaar heeft de Afdeling bestuursrechtspraak in drie bestuursrechtelijke procedures ervaring opgedaan met deze 'meedenkers' als informanten van de rechter. In deze procedures hebben anderen dan partijen die direct bij een bepaalde zaak betrokken zijn, de mogelijkheid gekregen om te reageren op vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft vervolgens laten onderzoeken of de inzet van amicus curiae een nuttige bijdrage kan leveren aan de rechtsontwikkeling in het bestuursrecht. De conclusies en aanbevelingen daarover staan in het onafhankelijk uitgevoerde evaluatieonderzoek.

Koers bepalen

Nu het onderzoek is afgerond, is het aan de Afdeling bestuursrechtspraak om de koers te bepalen en te beslissen om al dan niet door te gaan met de figuur van de amicus curiae. Als de Afdeling bestuursrechtspraak besluit om vaker gebruik te maken van meedenkers in de bestuursrechtelijke procedure, zal zij ook duidelijk moeten maken wat de positie van de amici en hun inbreng zal zijn. Dat zal dan gebeuren in samenspraak met de andere hoogste bestuursrechters in het land: de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

De onderzoekers

Het onderzoek is op verzoek van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak uitgevoerd door Jurgen de Poorter, Louise van Heusden en Christian de Lange. De Poorter is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Tilburg University. Van Heusden is daar promovenda/onderzoekster en verbonden aan de kennisunit van de Afdeling bestuursrechtspraak. Christian de Lange is onderzoeker aan dezelfde universiteit en werkt bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het gaat om een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Het rapport bevat de bevindingen en aanbevelingen van de onderzoekers.

Volledige tekst van het evaluatieonderzoek

De volledige tekst van het rapport is gepubliceerd op deze website en kunt u downloaden als pdf-bestand.