Adviezen Raad van State over pakket Belastingplan 2019

Gepubliceerd op 18 september 2018

De regering wijzigt fiscale wetten op belangrijke onderdelen soms zo vaak en snel achter elkaar dat dit de voorspelbaarheid van de fiscale wetgeving aantast en tot complexe wetgeving leidt. De fiscale behandeling van de eigen woning is daar een voorbeeld van. Bovendien komt in de wetsvoorstellen niet of slechts summier aan de orde wat al die wijzigingen betekenen voor burgers. Verder is het van alle fiscale wetsvoorstellen de bedoeling om de parlementaire behandeling nog dit jaar af te ronden. Dit doet geen recht aan een zorgvuldige behandeling van de wetsvoorstellen.

Dit is te lezen in de adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State over zeven wetsvoorstellen die samen het pakket Belastingplan 2019 vormen. De wetsvoorstellen zijn vandaag (18 september 2018) bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee zijn ook de adviezen van de Afdeling advisering openbaar geworden. In de adviezen gaat de Afdeling advisering in op de belastingmaatregelen die de regering wil doorvoeren.

Tijdstip van voorleggen

Daarnaast maakt de Afdeling advisering een opmerking over het tijdstip waarop de regering het pakket wetsvoorstellen dit jaar aan haar heeft voorgelegd. Haar is in eerste instantie een incompleet pakket wetsvoorstellen voorgelegd, terwijl zij als adviseur in laatste instantie moet beschikken over complete wetsvoorstellen. Dit moet in de toekomst worden voorkomen. Als de regering de wetsvoorstellen in de toekomst te laat of niet compleet aan de Afdeling advisering voorlegt, zou dat kunnen betekenen dat zij pas na Prinsjesdag advies kan uitbrengen.

Afschaffing dividendbelasting

De afschaffing van de dividendbelasting is onderdeel van het pakket Belastingplan 2019. Deze maatregel leidt tot een forse derving van belastinginkomsten. Het is daarom belangrijk dat de regering een zo compleet mogelijk beeld schetst van de gemaakte afwegingen. Op die manier kan een meer politiek afgewogen oordeel over de afschaffing van de dividendbelasting worden gegeven. Het is aan de wetgever, dus aan regering en parlement samen, om dat politieke oordeel te geven.

Volledige tekst van het advies

Lees hier de samenvatting van de adviezen die de Afdeling advisering heeft uitgebracht over de wetsvoorstellen die samen het pakket Belastingplan 2019 vormen.