Paul Comenencia wordt nieuwe staatsraad voor Curaçao

Gepubliceerd op 6 juli 2018

De rijksministerraad heeft vandaag, vrijdag 6 juli 2018, besloten om de heer P.R.J. (Paul) Comenencia, MA bij Zijne Majesteit de Koning voor te dragen voor een benoeming tot staatsraad van het Koninkrijk. Hij zal bij de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk in dienst treden als staatsraad voor het land Curaçao.

Loopbaan

Paul Comenencia (1960) studeerde communicatiewetenschap in Washington DC. Hij was eerst actief als journalist, totdat hij in 1990 voor de Kamer van Koophandel in Curaçao ging werken. Van 1996 tot 2004 was hij daar directeur. Daarna was hij tot 2009 gevolmachtigde minister van de Nederlandse Antillen in Den Haag. Van 2009 tot 2013 was Paul Comenencia consul-generaal voor het Koninkrijk der Nederlanden in Rio de Janeiro. Op dit moment is hij adviseur van de Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht. Ook is hij voorzitter van WeConnect, een stichting die educatieve en arbeidsbemiddelende projecten in alle delen van het Koninkrijk ontwikkelt en uitvoert.

Afdeling advisering van het Koninkrijk

De Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk vergadert eens per maand op woensdag en adviseert in hoofdlijnen over dezelfde zaken als de Afdeling advisering van de Raad van State. Bij de Raad van State van het Koninkrijk gaat het daarbij over aangelegenheden die niet alleen Nederland, maar het gehele Koninkrijk raken: rijkswetten, algemene maatregelen van rijksbestuur en rijksverdragen.

In de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk zitten de leden van de Afdeling advisering van de Raad van State plus de leden die aangewezen zijn door de andere landen van het Koninkrijk.