Uitspraak 201701176/1/A2


Volledige tekst

201701176/1/A2.
Datum uitspraak: 10 februari 2017

AFDELING
BESTUURSRECHTSPRAAK

PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak (artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de Partij voor Mens en Spirit, gevestigd te Arnhem,
appellante,

en

de Kiesraad, handelend als centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (hierna: het centraal stembureau),
verweerder.

Openbare zitting gehouden op 10 februari 2017 om 14.00 uur.

Tegenwoordig:
Staatsraad mr. D.A.C. Slump voorzitter
Staatsraad mr. A.W.M. Bijloos lid
Staatsraad mr. C.J. Borman lid

griffier: mr. R.H.L. Dallinga

Verschenen:
Het centraal stembureau, vertegenwoordigd door mr. W.A.E. Brüheim.

Het beroep richt zich tegen het besluit van het centraal stembureau van 3 februari 2017, waarbij een aantal kandidaten van de kandidatenlijst met daarboven de aanduiding ‘MenS en Spirit / Basisinkomen Partij / V-R’ in kieskring 7 (Arnhem) is geschrapt op de grond dat van deze kandidaten geen instemmingsverklaring is ontvangen.

De Afdeling

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van 3 februari 2017 van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, voor zover daarbij de volgende kandidaten van de kandidatenlijst met daarboven de aanduiding ‘MenS en Spirit / Basisinkomen Partij / V-R’ in kieskring 7 (Arnhem) zijn geschrapt:
- Busio, P.G. (Petra) (v)
- Streuper, P. (Pauline) (v)
- van der Zon, R.J.B. (Rob) (m)
- van Balkum, E. (Eric) (m)

III. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde gedeelte van het besluit;

IV. gelast dat het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal aan de Partij voor Mens en Spirit het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 333,00 (zegge: driehonderddrieëndertig euro) voor de behandeling van het beroep vergoedt.

Gronden:

- gelet op het verweerschrift van het centraal stembureau en de reactie daarop van de voorzitter van de Partij voor Mens en Spirit bij e-mails van 9 februari 2017 om 9.08 uur en 10 februari 2017 om 10.50 uur, is het beroep beperkt tot het schrappen van de volgende kandidaten in kieskring 7 (Arnhem):
- Busio, P.G. (Petra) (v)
- Streuper, P. (Pauline) (v)
- van der Zon, R.J.B. (Rob) (m)
- van Balkum, E. (Eric) (m);
- het centraal stembureau heeft in verweer te kennen gegeven dat hij, naar aanleiding van het ingestelde beroep, nogmaals alle overgelegde instemmingsverklaringen heeft doorlopen en daarbij heeft geconstateerd dat deze vier kandidaten ten onrechte zijn geschrapt;
- het centraal stembureau heeft daarom verzocht het beroep in zoverre gegrond te verklaren;
- de constatering van het centraal stembureau is juist;
- dit betekent dat deze vier kandidaten op de kandidatenlijst in kieskring 7 (Arnhem) worden gehandhaafd.

w.g. Slump w.g. Dallinga
voorzitter griffier

18.