Raad van State steunt maatregelen rondom verkiezingen Curaçao

Dinsdag 4 april 2017

Op 3 april 2017 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk op verzoek van de Rijksministerraad geadviseerd over maatregelen om de verkiezingen voor de Staten van Curaçao op 28 april 2017 ordelijk te laten verlopen. De Afdeling advisering steunt de ontwerpbesluiten.

Achtergrond

Het gaat om een Algemene Maatregel van Rijksbestuur (Amvrb) waarin wordt voorgesteld om de bevoegdheden die nodig zijn voor het organiseren van de verkiezingen op Curaçao te beleggen bij de Gouverneur van Curaçao. Daarnaast gaat het om een koninklijk besluit over de weigering van de Gouverneur van Curaçao om het Landsbesluit te ondertekenen waarbij het besluit om de Staten van Curaçao te ontbinden en verkiezingen werden uitgeschreven, is ingetrokken. Het koninklijk besluit concludeert dat de Gouverneur dat Landsbesluit terecht heeft geweigerd te ondertekenen.

Advies

De Afdeling advisering steunt de ontwerpbesluiten. Zij concludeert dat een eenmaal uitgeschreven verkiezing niet kan worden teruggedraaid. Het goede verloop van zo'n verkiezing mag ook niet in gevaar komen omdat vrije en eerlijke verkiezingen de kern zijn van een democratische samenleving. De handelwijze van de regering van Curaçao, die erop gericht is om de werkzaamheden van het hoofdstembureau te frustreren, rechtvaardigt in dat licht het ingrijpen door de Koninkrijksregering in de autonomie van Curaçao. De Afdeling advisering adviseert om de ontwerpbesluiten en de motivering daarbij op enkele punten aan te passen.

Lees de volledige tekst van het advies over de Amvrb en het advies over het koninklijk besluit van de Gouverneur om een landsbesluit niet te ondertekenen.