Raad van State publiceert tien adviezen

Gepubliceerd op 23 mei 2022

De afgelopen week heeft de Afdeling advisering tien adviezen vastgesteld. Deze zijn vandaag op onze website gepubliceerd.

Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen ontheemden

Een van die adviezen gaat over de ‘Wet tijdelijke onderwijsvoorzieningen bij massale toestroom van ontheemden’. De oorlog in Oekraïne heeft grote gevolgen voor gevluchte Oekraïense kinderen en jongeren. Zij hebben recht op onderwijs en zijn leerplichtig. Omdat de huidige onderwijscapaciteit in Nederland de toestroom niet aankan, regelt het wetsvoorstel dat tijdelijke onderwijsvoorzieningen kunnen worden ingericht. De Afdeling advisering vindt dat de regering een aantal aspecten nog verder moet uitwerken. Ook twijfelt zij aan de effectiviteit van de interventiebevoegdheid die in de nieuwe wet wordt voorgesteld.

Woo

Vanaf 1 mei geldt de Wet open overheid. Deze wet bepaalt dat de Afdeling advisering van de Raad van State haar eigen adviezen openbaar maakt en publiceert binnen twee weken nadat de adviezen zijn vastgesteld. Dat is een grote verandering ten opzichte van de oude werkwijze. Toen werd een advies pas openbaar gemaakt als de minister het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer had ingediend of als de algemene maatregel van bestuur werd ondertekend en bekendgemaakt. Dat is dus met ingang van 1 mei 2022 veranderd. De adviezen die de Afdeling advisering in haar wekelijkse vergadering op woensdagmiddag vaststelt, worden de maandag daarna om 10.00 uur op de website van de Raad van State gepubliceerd.


Het volledige overzicht van adviezen die de Afdeling advisering afgelopen week heeft vastgesteld staat op deze pagina.