Omlegging van Rijksweg N9 bij Schoorldam en De Stolpen mag doorgaan

Gepubliceerd op 23 juli 2008

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak bepaald dat de omlegging van de N9 bij Schoorldam en De Stolpen mag doorgaan. Het tracébesluit van de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM dat op de omlegging betrekking heeft, is in stand gebleven.

Onder meer de gemeenteraad van Bergen (N-H), de wijkvereniging Aagtdorp en een aantal inwoners van Schoorl en Schagerbrug hadden beroepen ingediend tegen het tracébesluit. Hun bezwaren zagen onder meer op luchtkwaliteit, geluids- en lichthinder, verkeersveiligheid en de aantasting van archeologische waarden. Deze zijn ongegrond verklaard.

De Raad van State is het wél eens met het bezwaar dat de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM in het besluit beter hadden moeten motiveren waarom bij Schoorldam gekozen is voor een viaduct in plaats van een rotonde. De Raad van State heeft echter bepaald dat "de rechtsgevolgen van het tracébesluit in stand blijven", omdat de ministers de keuze voor een viaduct tijdens een tweede rechtszitting beter hebben gemotiveerd.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak.