Weert moet vergunningen schutterij St. Cornelius opnieuw bekijken

Gepubliceerd op 6 februari 2008

De besluiten van het college van burgemeester en wethouders van Weert om de milieuvergunningen voor de vereniging Schutterij St Cornelius niet aan te passen of in te trekken zijn vernietigd door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een omwonende van de schutterij had het college hierom verzocht, omdat het schieten op open veld volgens hem leidt tot bodemverontreiniging, geluidsoverlast en onveilige situaties. Het college weigerde echter de vergunningen aan te passen of in te trekken, omdat die volgens haar aan de provinciale regels voor het schieten voldeden. Die regels zijn vastgelegd in de zogenoemde Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten. De Raad van State oordeelt nu dat het college zich wat betreft de veiligheid, het geluid, de omvang van de onveilige zone bij het schieten op open veld en de bescherming van de bodem niet mocht baseren op deze Handreiking.

Het is al de vierde keer dat de Raad van State de weigering door het college om de vergunningen aan te passen of in te trekken, vernietigt. De omwonende deed zijn eerste verzoek al in oktober 2000. De Raad van State heeft het college nu opgedragen binnen 13 weken opnieuw te beslissen op het verzoek. Om dit af te dwingen, heeft de Raad van State het college bij overschrijding van deze termijn een dwangsom opgelegd van 500 euro per dag. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummers 200701984/1 en 200701991/1.