Sterigenics in Zoetermeer mag voorlopig open blijven

Gepubliceerd op 19 juli 2010

Sterigenics in Zoetermeer mag voorlopig haar deuren open houden. Dat heeft de Raad van State bepaald in een uitspraak van vandaag (19 juli 2010) in een spoedprocedure. Sterigenics had een zaak aangespannen, nadat het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer had besloten tot sluiting van het bedrijf over te gaan. Sterigenics zou volgens het gemeentebestuur te veel ethyleenoxide uitstoten. Het bedrijf bestrijdt dat.

De Raad van State ziet aanleiding om het besluit van het gemeentebestuur te schorsen. Volgens de Raad van State bestaan er tussen de meetgegevens van Sterigenics en het gemeentebestuur grote verschillen en is daarvoor geen afdoende verklaring gegeven. Daarom staat 'onvoldoende vast' dat Sterigenics de norm voor de uitstoot van ethyleenoxide heeft overschreden. Daarvoor is grondig onderzoek nodig, maar dat kan niet worden verricht in een spoedprocedure waarbinnen op zeer korte termijn een voorlopige rechterlijke uitspraak moet worden gedaan, aldus de hoogste bestuursrechter.
Bij zijn beslissing heeft de Raad van State betrokken dat het sluiten van het Sterigenics op korte termijn tot gevolg kan hebben dat haar klanten niet meer kunnen beschikken over voldoende gesteriliseerde medische apparatuur. Ook is van belang geacht dat het gemeentebestuur geen gezondheidsklachten verwacht door de geconstateerde overschrijding.

De Raad van State schrijft in zijn uitspraak dat het gemeentebestuur 'bevordert dat op korte termijn en met betrokkenheid van Sterigenics duidelijkheid wordt verschaft of sprake is van een overtreding'. Als uit dit onderzoek blijkt dat het bedrijf de norm overschrijdt, dan kan het gemeentebestuur de Raad van State vragen de schorsing van het besluit op te heffen. Mocht uit het onderzoek volgen dat de norm niet wordt overschreden, dan gaat de Raad van State ervan uit dat het gemeentebestuur zijn sluitingsbevel direct intrekt.

Sterigenics is een bedrijf dat is gespecialiseerd in de sterilisatie van medische apparatuur. Het bedrijf is nu nog gevestigd aan de Storkstraat in Zoetermeer, maar zal hier eind 2010 vertrekken. Het bedrijf kwam in december 2009 in het nieuws na een klacht van omwonenden. Het bedrijf zou te veel ethyleenoxide uitstoten waardoor schadelijke effecten konden ontstaan voor werknemers en omwonenden. Op 1 maart 2010 besloot de gemeenteraad een onafhankelijke commissie onderzoek te laten doen. Deze onderzoekscommissie, onder voorzitterschap van Frank de Grave, bracht op 25 juni jl. haar rapport uit.

Lees hier de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 201006308/2.

Vertegenwoordigers van de media kunnen voor meer informatie contact opnemen met afdeling persvoorlichting van de Raad van State: 070 - 426 48 12.