Burgemeester van Amsterdam mocht Yab Yum sluiten

Gepubliceerd op 8 juli 2009

Burgemeester Cohen van Amsterdam heeft in november 2007 de exploitatievergunning voor Yab Yum mogen weigeren en het bordeel mogen sluiten. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum mocht ook de horecavergunning voor Yab Yum intrekken. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (8 juli 2009).

De rechtbank in Amsterdam vond dit in november 2008 al. De rechtbank oordeelde dat gemeente Amsterdam mocht aannemen dat er een ernstig gevaar bestaat dat de vergunningen zouden worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. Dat komt omdat de gemeente ervan mocht uit gaan dat Yab Yum onder leiding stond van een lid van de Hells Angels die zelf in het verleden strafbare feiten heeft gepleegd en die beschuldigd was van deelneming aan een criminele organisatie. Vergunningen kunnen dan worden geweigerd en ingetrokken. De grond daarvoor ligt in een speciale wet, de Wet Bibob. Dat is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

De Afdeling bestuursrechtspraak gaat in hoger beroep nog een stap verder dan de rechtbank. De overname van Yab Yum heeft destijds plaatsgevonden onder bedreiging en mogelijke afpersing van de voormalige eigenaar van Yab Yum. De Afdeling bestuursrechtspraak vindt dat er een verband is tussen de Hells Angels en de overname onder bedreiging en mogelijke afpersing. Die band van de Hells Angels met Yab Yum is gebleven. Volgens de Afdeling bestuursrechtspraak had de gemeente voldoende aanwijzingen om daaraan een "redelijk vermoeden te kunnen ontlenen dat de Hells Angels betrokken zijn geweest bij de overname van Yab Yum, dat Yab Yum door de overname binnen de invloedssfeer is gebracht van een crimineel circuit waarvan de Hells Angels deel uitmaakten en dat dit is gemaskeerd door de betrokkenheid van de huidige exploitant van Yab Yum".

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Klik hier voor de volledige tekst van de uitspraak met zaaknummer 200808942/1.

Vertegenwoordigers van de media kunnen voor meer informatie contact opnemen met afdeling persvoorlichting van de Raad van State: 070 - 426 45 20 of 070 - 426 48 12.